07. december 2015

Leder: Politikere skal have rimelige løn- og arbejdsvilkår

Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL, skriver i sin leder, at det er vigtigt, at borgmestrenes vederlag ikke halter langt efter den almindelige lønudvikling i samfundet.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

I dagens Momentum kan du blandt andet læse, at vederlaget for de danske borgmestre i de seneste 21 år kun er steget halvt så meget som gennemsnitslønnen for kommunalt ansatte. Og de halter også langt efter lønudviklingen for medlemmerne af Folketinget. Det giver anledning til en diskussion om, hvad der egentlig er rimelige løn- og arbejdsvilkår for de politikere, som vi har valgt til at forvalte fællesskabets interesser.

I disse år er der en vis tendens til at mistænkeliggøre politikeres vederlag og ”frynsegoder”, og mens det naturligvis er helt legitimt med en folkelig diskussion om, hvad der er ret og rimeligt, og om det i nogle tilfælde går over grænsen, må vi også holde fast i, at vi må byde vores folke-valgte nogle rimelige vilkår. Vi må huske på, at der følger et meget stort ansvar og en betydelig arbejdsmængde med at have ansvaret for forvaltningen af mange milliarder kroner og flere tusinde ansatte. Vilkårene må ikke blive så ringe – eller mistænkeliggørelsen så kraftig – at vi ikke kan tiltrække meget kompetente personer til at styre kommunen.

Det er ikke holdbart, hvis stigningen i borgmestrenes vederlag bliver ved med at halte så langt efter den almindelige lønudvikling i samfundet. De menige kommunalpolitikere fik for halvandet år siden et stærkt tiltrængt løft og en reguleringsordning, og nu bør det være borgmestrenes tur.

Politikere skal generelt have vilkår, som gør det muligt at bestride det ansvarsfulde embede på en måde, hvor de har rimelige arbejdsforhold. Det indebærer blandt andet, at de naturligvis skal have stillet den teknologi og de arbejdsredskaber til rådighed, som er nødvendige for at bedrive politik i dagens Danmark. Her skal vi huske på, at både de traditionelle og de nye, sociale medier stiller krav om kommunikation til både borgere og offentlighed i en hastighed, som er en helt anden end for blot få år siden.

Borgmestre skal også have rimelige muligheder for kurser og kompetenceudvikling, ligesom chefer og medarbejdere har det på det ”almindelige” arbejdsmarked. Det er i vores alles interesse, at borgmesteren løbende kan få udviklet og opdateret de kompetencer, som er nødvendige for at varetage et så stort og ansvarsfuldt job.

Det er en balance, at politikerne har ordentlige løn- og arbejdsvilkår, som gør det attraktivt at bestride et så ansvarsfuldt job med så usikre fremtidsudsigter, samtidig med at folkevalgte ikke kan være lønførende, og der naturligvis aldrig må fråses med samfundets midler.