07. december 2015

KL´s høringssvar til ændring i bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

KL ser positivt på de konkrete ændringsforslag, der ligger i direkte forlængelse af hidtidig praksis. Den hidtidige praksis er dog ikke hensigtsmæssig efter KL's opfattelse, derfor stiller KL forslag til ændringer ved næste revision af bekendtgørelsen.

KL konstaterer, at der hidtil har været to projektansøgningsrunder årligt. Tidspunktet for ansøgningsrunderne er fastlagt i en bekendtgørelse. KL finder de få ansøgningsrunder problematiske, da de både hindrer den mest effektive gennemførelse af projekterne, og da de hæmmer fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet i kommunerne.

Den bedste og mest effektive gennemførelse af projekterne vil være med en ordning, hvor ansøgninger løbende behandles i løbet af året. KL har forstået, at ansøgningsrunderne er nødvendige for at kunne prioritere projekterne ud fra omkostningseffektivitet. Faste

terminer for behandling af ansøgninger skal efter KLs opfattelse ikke hindre løbende indsendelse af ansøgninger i løbet af kalenderåret.

KL foreslår en anden made at prioritere projekterne på:

  • NaturErhvervstyrelsen giver mulighed for at kommunerne kan ansøge i hovedparten af året via TAST-SELV service
  • NaturErhvervstyrelsen udtrækker data fra projektansøgninger til prioritering en gang i kvartalet, de indkomne ansøgninger prioriteres, og herefter gives tilsagn/afslag.
  • Skæringsdatoer for prioritering af puljerne af projekter meldes ud til kommunerne, så de kan se, hvilken pulje, den enkelte projektansøgning vil ligge i.


Høringsmaterialet med lovforslaget tilgåes via dette link
 
KL’s høringssvar i hele sin længde findes nedenfor som vedhæftet pdf 
 

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL’s høringssvar i hele sin længde