08. december 2015

Grøn omstilling lokalt er en forudsætning for den globale omstilling

Når regeringen i disse dage er til klimaforhandlinger COP21 i Paris, er der en orientering om strategisk energiplanlægning med i baglommen. Det er vigtigt at arbejde for en model for grøn omstilling, der giver kommunerne en aktiv rolle, lyder det fra KL.

"Vi skal gribe momentum, mens det er der, både nationalt og internationalt." 

Reaktionen kommer fra Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, oven på de afsluttede projekter om strategisk energiplanlægning i kommunerne. De 14 projekter har præsenteret og delt deres erfaringer med at arbejde for en grøn omstilling i kommunerne. Og det er erfaringer, som der også er interesse for i udlandet.

I omkring halvandet år har kommunerne og regionerne deltaget i de 14 projekter, som har handlet om at fremme samarbejdet mellem aktørerne på energiområdet og øget fokus på at sikre en grøn omstilling i de kommunale energiplaner.

Jørn Pedersen håber, at regeringen vil være med til at bygge videre på det solide fundament, som kommunerne nu har etableret.

”Et rigtig godt resultat af de 14 projekter er et tættere samarbejde mellem parterne i kommunerne, forsyningsselskaberne, politikere og virksomheder. Det er vigtigt, at vi holder fast i et godt samarbejde, også selvom projekterne nu udløber. Men det kræver, at regeringen viser vilje til at bygge videre på de gode erfaringer og projekter. Den grønne omstilling skal være effektiv, men det er ikke effektivt, hvis der opstår tvivl om mål og retning,” siger han.

Op på internationalt niveau

I disse uger mødes verdens lande til klimatopmøde i Paris. Jørn Pedersen håber, at den danske regering vil bruge anledningen til at kæmpe for en lokal forankring af indsatserne.

”Vi håber, at den danske regering tager til klimaforhandlingerne med en dansk model, som giver kommunerne en aktiv rolle, og som kan inspirere andre lande. Samarbejderne her er et rigtig godt eksempel på, hvordan lokal forankring kan sikre, at tingene rent faktisk sker,” siger Jørn Pedersen og fortsætter:

”Konkret handling og samarbejde er det, der er brug for, og jeg fornemmer også, at det er den mere praktiske tilgang, der er tilgangen i en aftale denne gang – så må vi håbe, at det lykkes.”

Der er udarbejdet en engelsk folder om puljeprojekterne, som lige nu markedsføres på COP21. Læs mere her.