21. december 2015

Fastsættelse af konkrete servicemål for miljøgodkendelser, godkendelse af husdyrbrug og byggesager

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik KL og regeringen aftale om, at sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne skal reduceres med en tredjedel.

Reduktionen skal blandt andet opnås ved at indføre servicemål for følgende sagsbehandlingsområder:
- Miljøgodkendelser af virksomheder
- Godkendelse af husdyrbrug
- Byggesager

KL og regeringen er efterrfølgende blevet enige om konkrete sagsbehandlingstider for de tre områder, der udmønter økonomiaftalen for 2015. Læse mere om aftalen i bilagene neden for.

Kontaktpersoner i KL:

Ved spørgsmål vedrørende servicemålsaftalen og udmøntning af denne, kontakt venligst:
Lone Johannsen, chefkonsulent, Teknik og Miljø, ljo@kl.dk, tlf. 3370 3374
Christina Lindegaard Hansen, projektkonsulent, Teknik og Miljø, cdh@kl.dk, tlf. 3370 3005

Ved spørgsmål specifikt til et af de tre områder, kontakt venligst:
Tom Elmer Christensen, specialkonsulent, Teknik og Miljø, toec@kl.dk, tlf. 3370 3012 (miljøgodkendelser)
Kristoffer Slottved, konsulent, Teknik og Miljø, ksl@kl.dk, tlf. 3370 3194 (husdyrgodkendelser) 

Konsulent, Nina Svaneberg, KL Teknik og Miljø, nsv@kl.dk, tlf. 3370 3408 (byggesager)

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling (1)

  • PDF

    Teknisk bilag til Aftale om servicemål (1)

  • PDF

    Adminstrativ information - Reduktion i sagsbehandlingstider