16. december 2015

Fælles Kommunale Geodata, FKG nyheder december 2015

Læs blandt andet om nyt fra implementeringsgruppen, skoledistrikter, FKG på DAI, datamodelgruppen og beredskabsdata.

Formanden for projekt FællesKommunalt Geodatasamarbejde (FKG) takker for indsatser i 2015 og ønsker alle en rigtig god jul.

Der har i 2015 været arbejdet intenst på, at finde formen for videreførsel af de mange gode initiativer i FKG-projektet.

Den endelige udformning af denne videreførsel er endnu ikke faldet på plads, så den spænding kan desværre ikke udløses endnu.

Der har dog på mange fronter været arbejdet støt videre med de mange initiativer.

Implementeringsgruppen

Der er ved at blive lagt sidste hånd på scripts, der opbygger ens, lokale databaser af version 2.5 af FKG-databasen hos kommunerne på langt størsteparten af de platforme, der anvendes.

Se på hjemmesiden, hvor langt arbejdet er nået og fortæl endelig om erfaringer og ønsker til disse scripts på dialogportalen.

Samling af skoledistrikter

Samling af skoledistrikterne er ved at være tilendebragt og distrikterne vil snart blive lagt på DAI på den profil, der er oprettet her til FKG-data.

Der er aftalt møde med de to leverandører af skoleadministrationssystemer, KMD og IST (Tabulex) først i februar. Her vil såvel struktur af samt tilgængelighed til skoledistrikterne på FKG-form blive drøftet.

Her vil leverandørerne også blive gjort opmærksom på, hvilke kommuner, der har valgt ikke at lade distrikterne blive lagt tilgængelige på DAI og som derfor må træffe egne aftaler med leverandører om tilgangen til distrikterne når CPR-vej lukkes.

FKG på DAI

Gruppen arbejder med at teste, dels hvordan FKG-data bedst muligt lægges på DAI(Danmarks ArealInformation) første gang, dels hvordan data kan vedligeholdes der.

Gruppen vil afrapportere arbejdet i foråret 2016.

I forbindelse med dette arbejde har FKG-projektet betalt for den udvikling, der har været nødvendig for at tilrette følgende produkter: Geografs MapInfo DAI, Orbicons ArcDAI og NIRAS'KortInfo

Beredskabsdata:

Der er i november sendt breve med opfordringer ud til såvel de nye beredskabsenheder som de tekniske forvaltninger om at sikre de data, der måtte være registreret i kommunerne på beredskabsområdet. I brevet opfordrer KL og foreningen for kommunale beredskabschefer (FKB) til, at kommunen og den nye beredskabsenhed samarbejder om en afleveringsforretning ift. de beredskabsdata, kommunerne ikke længere har ansvar for efter den 1. januar 2016. Desuden anbefaler KL og FKB, at data så vidt muligt konverteres til FKG datamodellen.

Datamodel version 2.6

Datamodelgruppen arbejder intenst med en ny version af datamodellen, der samler op på en række ændringer og nye forslag, samt implementerer KLE, KL’s emnesystematik til sagsområdet.

Med disse nyheder vil jeg gerne ønske alle en rigtig god jul samt et glædeligt gensyn i arbejdsåret 2016

Med venlig hilsen

Eva Kanstrup, formand for FKG-bestyrelsen