15. december 2015

Digitalisering - en investering der betaler sig

Hvis kommunerne målretter deres digitaliseringsindsats, er der mange penge at hente – også på beskæftigel-sesområdet. Elektroniske blanketter, hurtig netadgang og tale-til-tekst teknologi kan for eksempel betyde færre omkostninger til administration og en mere effektiv arbejdsgang.

Beskæftigelsesindsatsen skal være digital, effektiv og forenklet. Danske virksomheder er afhængige af en effek­tiv beskæftigelsesindsats, og digitale løsninger skal bidrage til at sikre fælles data og viden på tværs af jobcentre, a-kasser og andre aktører, så indsatsen for borgere og virksomheder bliver effektiv og koordineret.

Bedre selvbetjeningsløsninger til ledige, der er tilknyttet jobcentret, vil eksem­pelvis give den enkelte borger større indsigt i egen sag og dermed et bedre grundlag for dialogen med jobcentret om at komme i job. Og øget brug af digi­tale løsninger kan effektivisere og lette sagsgange, så medarbejderne i jobcen­tret skal bruge mindre tid på at udfylde papirblanketter og taste oplysninger ind og mere tid på at hjælpe folk i job.

Færre omkostninger

Et af de steder, hvor man har haft succes med at nedbringe omkostningerne til jobcentrets administration ved hjælp af en målrettet digitaliseringsindsats, er Frederikshavn Kommune. Det har skabt et mere effektivt jobcenter.

”Kombinationen af digital posthånd­tering elektroniske blanketter, tale-til-tekst teknologi, lyncteknologi, dobbelt­skærme på arbejdspladsen og et stærkt beredskab af mobiltelefoner, pc’ere og  hurtig netadgang gør, at jobcentrets med­arbejdere - med støtte fra stærke interne it-folk med digitaliseringsfokus - kan arbejde betydelig mere effektivt end tidli­gere”, forklarer jobcenterchef i Frederiks­havn Kommune, Mette Krog Dalsgaard.

Farvel til blanketterne

I Skanderborg Kommune har virksom­hedskonsulenterne fået iPads, og der er udviklet programmer, der gør, at man kan tage stort set alle blanketter med sig og dermed få underskrevet dem på det sted, hvor man er.

”Det giver en kæmpe fordel, fordi ting ikke går tabt i posten, og man er sikker på, at alle underskrifter kommer i hus med det samme, så man ikke skal bruge tid på opfølgning”, siger Karin Hybsch­mann, der er virksomhedskonsulent i Skanderborg Kommune.

Når it-systemerne ikke virker, er konse­kvenserne tilsvarende tydelige. Derfor oplever kommunens jobcenter, at it-sy­stemer kan være en særskilt udfordring, når borgere for eksempel har mange sagsbehandlere tilknyttet.

”I it-systemet Opera kan man eksem­pelvis kun tilknytte 2-3 sagsbehandle­re, men ofte ville det give god mening med det dobbelte, så flere kunne følge en sag direkte fremfor at bruge tid på fysiske møder eller gensidig orientering pr. mail”, forklarer Karin Hybschmann.