15. december 2015

Digitalisering: Det har de gjort i Frederikshavn Kommune

I Frederikshavn Kommune har de investeret i digitalisering ved bl.a. at gå væk fra printet materiale og transformere tale til tekst i stedet for at skrive på tastaturer. Det sparer tid og er godt for arbejdsmiljøet.

Blanketter/print:

Der findes stort set ikke udprintet ma­teriale, og de få fysiske blanketter, der findes, bruges så målrettet som muligt. Al brevkommunikation håndteres digitalt.

Tale-til-tekst:

Jobcenteret bruger også ny teknologi til at transformere tale til tekst i stedet for at skrive på tastatur. Hundredevis af korte og længere standardfraser bliver indtalt og anvendt i forbindelse med ind­taling af breve, journalnotater, jobplaner mm. Ud over at det er hurtigere at indta­le end at skrive på tastatur, så er det også arbejdsmiljømæssigt et godt redskab, der ikke giver museskader.

Lync:

Jobcentret er storforbrugere af lyncteknologi. Der er implementeret lynctelefoni, og møder kan holdes via Lync. Centret har satellitter i Skagen og på Læsø, og specielt for Læsø er det tids­besparende at deltage i møder via Lync. Dermed undgås unødvendig rejsetid samtidig med, at den personlige kontakt holdes. Alle medarbejdere har bærbare pc’ere og kan gå på nettet/ringe op via Lync, hvor som helst og når som helst og med hurtig netadgang.

Mobil og pc’ere:

Virksomhedskonsulenterne har smart­phones, men kan også bruge deres bærbare pc til at ringe op via Lync. Med bærbare pc’ere har virksomheds­konsulenterne altid direkte opkobling på relevante it-understøtningssystemer, når de er ude at besøge virksomhederne. Po­tentielle nye medarbejdere kan udsøges under besøget, relevante blanketter kan udfyldes, og data om virksomhederne kan indtastes direkte i Jobcentrets sags­system, mens virksomhedskonsulenten taler med virksomheden.

Stærke it-kompetencer:

Ifølge jobcenterchef Mette Krog Dals­gaard er det en stor styrke, at jobcentret har it-eksperter ansat i Center for Ar­bejdsmarked, fordi den løbende udvik­ling og understøtning betyder, at medarbejderne har mod på at være med langt fremme. Det er deres erfaring, at det kan betale sig at have stærke it-folk lokalt. Samtidig afholdes der også løben­de kurser om implementering af it.