18. december 2015

Dialogforum Midtjylland afholdt møde den 7. september 2015

Mødet fandt sted på RehabiliteringsCentret, PTU - Livet efter ulykken, der arbejder med behandling, rehabilitering og hjælpemidler samt køretest og bilindretning for mennesker med alvorlige varige traumeskader.

På mødet blev Rammeaftale 2016 drøftet og Teamleder Anja Poulsen fra STARs specialfunktion for Job og Handicap orienterede om handicappedes beskæftigelsesmuligheder.

Næste møde i Dialogforum Midtjylland er den 29. februar 2016.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Referat fra møde i Dialogforum Midtjylland den 7. september 2015 (1)

  • PPTX

    Powerpoint: Borgere med funktionsnedsættelse