18. december 2015

Aftale sikrer hurtigere sagsbehandling i kommunerne

Som opfølgning på økonomiaftalen for 2015 har regeringen og KL nu sat konkrete mål for sagsbehandlingstiden på både miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggesager. Det kan skabe vækst i virksomhederne og være til gavn for borgerne.

Virksomheder og borgere kan se frem til kortere ventetid hos kommunerne. Regeringen og KL har netop indgået en aftale, der vil sænke sagsbehandlingstiden på både miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggesager.

Aftalen er en opfølgning på økonomiaftalen for 2015 og definerer en række konkrete servicemål for sagsbehandlingstiden, der skal opnås i løbet af 2016. For eksempel bliver målet for behandling af miljøgodkendelser for mindre miljøbelastende virksomheder 130 dage, mens miljøgodkendelser af store VVM-pligtige husdyrbrug skal klares inden for 180 dage.

"Hurtigere sagsbehandling er godt for både virksomheder og miljøet. Med aftalen vil virksomhederne hurtigere kunne omstille sig og for eksempel udvide produktionen og indføre ny, miljøvenlig teknologi. For husdyrbrug er sagsbehandlingstiden allerede forbedret en del de sidste par år.  Nu forpligter kommunerne sig til at fortsætte og fastholde den gode udvikling i de kommende år," siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Høj prioritet i kommunerne

I KL hæfter Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, sig ved, at aftalen er med at sikre forudsigelighed for borgere og virksomheder, så de ved, hvad de kan forvente og regne med, når de har en sag, der skal behandles.

"I kommunerne er vi optaget af at sikre god service for vores borgere og virksomheder. Det er en vigtig forudsætning for, at de er glade og tilfredse, og det er med til at sikre gode rammer og udviklingsmuligheder for det lokale erhvervsliv. En vigtig del af det er at styrke vores sagsbehandling og sikre, at borgere og virksomheder oplever god kvalitet og effektivitet. Denne aftale og de afsatte midler betyder, at vi kan fortsætte med at styrke den gode indsats og udvikling," siger Jørn Pedersen.

Yderligere oplysninger:

 • Pressesekretær Jeanette Løv Rasmussen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 9359 7070, e-mail: jelra@mfvm.dk
 • Pressekonsulent Pernille Helledie Isaksen, KL, tlf. 3370 3333, e-mail: pehi@kl.dk

Fakta: Hurtigere sagsbehandlingstider

 • ”Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling” er netop indgået mellem regeringen og KL
 • Aftalen er en opfølgning på Aftale om kommunernes økonomi for 2015. Aftalen er herudover i overensstemmelse med initiativ om ”Forkortelse af centrale offentlige sagsbehandlingstider i kommunerne med en tredjedel” i Aftale om en Vækstpakke juni 2014.
 • Målet er at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver med en tredjedel i 2016 i forhold til 2012, mens der samtidig tages højde for den reduktion i sagsbehandlingstiderne, der er sket siden 2012.
 • Kommunerne forpligter sig med aftalen til en række konkrete servicemål for sagsbehandlingstiden for byggesager og for miljøgodkendelser af virksomheder og husdyrbrug:

-Miljøgodkendelse for mindre miljøbelastede virksomheder (bilag 2): 130 dage

- Miljøgodkendelse for store og komplekse virksomheder (bilag 1): 200 dage

- Miljøgodkendelse for mindre landbrug (§10): 110 dage

- Miljøgodkendelse for mellemstore landbrug (§ 11): 155 dage

- Miljøgodkendelse for større landbrug (§ 12): 180 dage

- Miljøgodkendelse for arealsager (§ 16): 160 dage

- Byggesager for mindre kompliceret byggeri: 40 dage

- Byggesager for mere kompliceret byggeri: 50-60 dage

 • Servicemålene er mål. Enkelte sager kan altså godt tage længere tid, idet tiderne angives som gennemsnitstider. Dog gælder de 180 dage som et loft over sagsbehandlingstiden for alle typer husdyrbrug.
 • Med aftalen udmøntes 154 mio. kr. til kommunerne, der går til at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

 • PDF

  Teknisk bilag til Aftale om servicemål