04. december 2015

Aarhus: En samarbejdsplatform fra tumlingetid til teenageår

I Aarhus Kommune har man aldrig været i tvivl om, at dagtilbuddene skulle med på Samarbejdsplatformen fra begyndelsen.

Brugerportalsinitiativet i Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har man aldrig været i tvivl: En samarbejdsplatform skal følge kommunens børn fra deres første dag i dagtilbud, til børnene forlader folkeskolen. Både kommunens børne- og ungepolitik og dens digitale strategi siger nemlig, at en fælles samarbejdsform skal ses i et 0-18-års-perspektiv.

Det fortæller Lone Juric, der er BPI-kontaktperson og programleder for Brugerportalsinitiativet i Aarhus Kommune. Som hendes titel antyder, har Aarhus Kommune i høj grad taget Brugerportalsinitiativet til sig og gjort det til et selvstændigt indsatsområde i kommunen. Kommunen deler programmets vision om tidssvarende, fælles it-løsninger, og på toppen af det har kommunen placeret sin egen strategi om, at kommunens børn og deres familier skal møde én indgang til den digitale kommunikation og information omkring barnets læring og trivsel gennem barnets år i dagtilbud og folkeskole.

Gode overgange

Det handler om gode, glidende overgange mellem dagtilbud, skoler, SFO’er og fritids- og ungdomsklubber, fortæller Lone Juric.

- De fagprofessionelle arbejder for at få etableret de gode overgange, og til det har de brug for digitale værktøjer, der kan understøtte deres samarbejde på tværs. De vil gerne kunne dele viden og dokumentation, så alle kan arbejde i en sammenhængende og relevant kontekst omkring børnene – eksempelvis er det vigtigt, at læringsmål er kendte på tværs af f.eks SFO og skole, forklarer Lone Juric.

- Vores vision er at levere relevant kommunikation og information for at få hele familien med som medspiller i barnets læring og trivsel. Hvis det skal kunne hænge sammen for familierne, skal der en digital løsning til, som gør det nemt at få overblik over, hvad der lige nu rører sig i ens barns hverdag.

Af samme grund har Aarhus Kommunen ikke organiseret sit arbejde med Brugerportalsinitiativet som et it-projekt, men som et projektsamarbejde mellem fagområderne pædagogik, kommunikation og digitalisering.

Mens vi venter

Lige nu er fokus på de samarbejdsplatforme, Aarhus Kommune allerede bruger: BørneIntra, SkoleIntra og FU-net til fritids- og ungdomsklubberne. Lone Juric og hendes kolleger er ved at lægge en strategi for, hvordan kommunen skal arbejde med de nuværende løsninger, indtil den nye samarbejdsplatform kan implementeres. Man vil bl.a. sikre driften og optimere brugen af kommunens tre eksisterende platforme. Derfor er kommunen nødt til at kortlægge, hvordan platformene bliver anvendt lige nu, og man begynder med SkoleIntra.

Man ser især efter hvilke funktioner, der er vigtigst for brugerne, og hvor der vil være nogle funktioner, man bruger i dag, men måske ikke kan forvente at finde i den nye samarbejdsplatform. Det kræver, at man får kendskab til hvilken funktionalitet, der understøtter arbejdsgange og processer i dag, og som Aarhus Kommune ikke kan leve uden fremadrettet.

- Vi har jo nogle år foran os, hvor vi skal holde motivationen høj, selvom nogle glæder sig meget til at skifte til nyt system, som er fælles og gør det nemmere at kommunikere på tværs af tilbud. I disse år skal vi udvikle vores digitale indsats, så den peger frem mod det nye, siger Lone Juric.

Målet er, at når Aarhus Kommune til sin tid implementerer den kommende Samarbejdsplatform, er man sikker på, at alle arbejdsgangene er digitalt understøttet, siger Lone Juric.

Aarhus Kommune har netop behandlet tilslutningen til den fælles Samarbejdsplatform, og har besluttet at tilslutte sig både skole- og dagtilbudsdelen.