13. august 2015

Tomme boliger kan være en del af løsningen

Det kan være en god idé at indkvartere flygtninge i huse, der står tomme, skønt der kan være en række praktiske vanskeligheder, siger formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg på baggrund af et udspil fra Dansk Byggeri.

”Der er i øjeblikket et meget stort pres på kommunerne for at finde passende boliger til flygtninge. Derfor er det en mulig løsning på en del af problemet at bruge de tomme boliger. ”

Det siger formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Jacob Bundsgaard til Politiken. Det sker på baggrund af en udmelding fra Dansk Byggeri, der peger på, at omkring halvdelen af landets 160.000 tomme boliger stadig er i en stand, hvor de med fordel kan renoveres.  Derfor bør kommunerne satse på at istandsætte tomme boliger til flygtninge i stedet for at satse på midlertidige barakbyer, mener Dansk Byggeri.

Jacob Bundsgaard siger yderligere til Politiken:

"Med den integrationsydelse, som bliver indført, har flygtningefamilier en meget lille disponibel indkomst til en passende bolig. Det gør det yderst vanskeligt at finde en passende boligløsning rigtig mange steder, så derfor kan idéen med de tomme boliger være en del af løsningen."

Odsherred Kommune er en af de kommuner, der allerede er begyndt at bruge tomme boliger. Den løsning foretrækker borgmester Thomas Adelskov frem for at bygge midlertidige barakbyer.

”Vi tror også, at det vil være en god idé at få flygtninge så hurtigt som muligt ud i vores lokalsamfund, som er rigtig gode til at involvere sig og lave en stor frivillig integrationsindsats i lokale medborgerhuse med fælles spise- og kulturaftener. Det er et af succeskriterierne for, at vi får en vellykket integration, ” siger Thomas Adelskov til Politiken.