26. august 2015

Tilrettelæggelsen af den længere skoledag

I forbindelse med folkeskolereformen har eleverne fået en længere og mere varieret skoledag. I notatet her gives en række eksempler på årsager til, at nogle skoledage er længere end andre.

Der har i forbindelse med skolestarten i august 2015 været fokus på den længere skoledag, både i medierne og politisk. Det har fx været eksempler fremme på, at nogle elever har flere skoledage til fx kl. 15.30 eller senere, mens det hos andre er fordelt mere jævnt.

I notatet her gives en række eksempler på årsager til, at nogle skoledage er længere end andre.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Tilrettelæggelse af den længere skoledag