19. august 2015

Robotter er mest populære i Danmark

Danskere og svenskere er de folkefærd i EU, der ser mest positivt på robotter, viser ny Eurobarometerundersøgelse. Det giver gode muligheder for udbredelsen af velfærdsteknologi, mener professor.

86 procent af danskerne har et positivt syn på robotter, og det er nok til en delt førsteplads i EU sammen med Sverige. Det viser en ny undersøgelse fra Eurobarometer, der gennemfører meningsmålinger på vegne af Europakommissionen.

Med den store åbenhed overfor teknologi er det oplagt at gøre Danmark til et foregangsland for velfærdsteknologi som vasketoiletter, spiserobotter og lifte. Det mener, Henning Langberg, professor på Københavns Universitets Institut for Folkesundhedsvidenskab og forsker i udvikling af velfærdsteknologi.

”Åbenheden er årsagen til, at det er interessant at forske i velfærdsteknologi i Danmark. Der er ikke tvivl om at udenlandske firmaer på sigt vil bruge Danmark som et living lab til afprøvning af nye teknologier. Fordi danskere ikke er modstandere af teknologi, er det muligt at test de nye produkters funktionalitet mere end folks parathed over for teknologi. Det har store perspektiver i fremtiden og bliver et af de store fremtidige eksportområder i Danmark,” siger Henning Langberg.

Teknologi skal ind i dagligdagen

Fredensborg Kommune har de over de seneste år testet en lang række af de nye teknologiske muligheder. Det spænder over digitale bleer, vasketoiletter og robotsæler til aktivitetstablets og it-systemer, der gør det lettere at følge udviklingen hos den enkelte plejemodtager. Hans Nissen (S), formand for kommunens social- og seniorudvalg, er ikke overrasket over, at danskerne har det mest positive syn på robotter.

”Vi oplever også, at borgerne søger efter at få mere viden om det. Der er også noget betænkelighed, men det skyldes selve ordet velfærdsteknologi, som mange kun forbinder med robotter, men velfærdsteknologi er rigtig mange ting. Det er et spørgsmål om, hvordan man fører teknologi ind i vores dagligdag,” siger Hans Nissen.

Fredensborg Kommune er ikke den eneste, der har fornemmet borgernes åbenhed over for robotter. Alle kommuner bruger velfærdsteknologi i en eller anden form, og især brugen af vasketoiletter er i fremgang. Fra 2014 til 2015 steg udbredelsen af de automatiske toiletter med 20 procent, viser en statusrapport fra KL’s Center for Velfærdsteknologi, som Momentum omtalte i juni 2015.

Flere ældre presser kommuner

Kommunernes interesse i området er en kombination af flere ting. Dels en forberedelse på en fremtid med flere ældre og dels et ønske om at skabe bedre forhold for borgere og ansatte.

”Den største driver for udbredelsen er den demografiske udvikling. Det er nødvendigt for kommunerne at finde måder at hjælpe flere mennesker med færre hænder. Det skal samtidig give en effektiviseringsgevinst for kommunerne, for ellers bliver det bare et meget fordyrende lag, hvor man oven i teknologiske investeringer bliver nødt til at ansætte flere,” siger Jørgen Løkkegaard, konstitueret centerchef for Teknologisk Instituts afdeling for Velfærds- og Interaktionsteknologi.