31. august 2015

Pårørende er en ressource, som skal behandles med respekt

De pårørende kommer fremover til at spille en langt større rolle i forhold til de ældre på plejehjemmene, men det er vigtigt, at vi ikke tager deres indsats for givet, siger formanden for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

”Vi har brug for de pårørende. Det er dem, der kender de ældre bedst. De har en tæt kontakt og tillidsforhold til dem og kan løfte nogle nære opgaver i tæt samarbejde med de ældre. Det er sund fornuft. ”

Det siger formanden for KL’s Social- og Sundhedsudvalg Thomas Adelskov på baggrund af en artikelserie i Jyllands-Posten, som blandt andet sættes fokus på de pårørendes rolle i lyset af, at flere ældre og en stigende gruppe demente presser hverdagen på landets plejehjem.

Han understreger, at kommunerne arbejder meget ud fra en rehabiliterende tankegang, som har til mål at gøre den ældre i stand til aktivt at tage medansvar for eget liv.

”Men den rehabiliterende tilgang er ikke kun rettet mod den enkelte borger. Den involverer også nære pårørende, venner, netværk, frivillige og lokale samarbejdspartnere på en helt ny måde, ” siger Thomas Adelskov.

De pårørende vil gerne inddrages

I forbindelse med KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2015 lavede KL en repræsentativ rundspørge blandt godt 1.000 tilfældigt udvalgte danskere. Den viste, at et overvældende flertal gerne vil inddrages i beslutninger omkring pleje og hjælp til deres nære pårørende. Over 4/5 af alle adspurgte nærmest forventer at blive inddraget, når deres pårørende gives hjælp.

Rundspørgen viste yderligere, at 2/3 af de adspurgte gerne vil hjælpe et nærtstående familiemedlem, der fx er ramt af kræft eller demens, med praktisk hjælp i hverdagen. Det kan fx være hjælp til at holde styr på økonomien, at ledsage til læge eller sygehus, at købe ind, gøre rent eller noget helt femte.

Behov for at forventningsafstemme

Thomas Adelskov siger om undersøgelsens resultater, at den viser, at de pårørende er parate til at blive inddraget og til at tage et ansvar.

”Det er dog vigtigt at huske, at pårørende er en ressource, som vi skal behandle nænsomt og med respekt. Vi må ikke tage det for givet. Vi skal derfor heller ikke handle pr. automatik. Vi kan og skal tage pårørende og personer i netværket med på råd omkring de beslutninger, vi træffer. Men vi skal i hvert enkelt tilfælde aftale, hvad pårørende kan og vil løfte, ” siger Thomas Adelskov.

Han konstaterer, at kommunerne i disse år i stigende grad vedtager politikker for pårørende og siger i den forbindelse, at det ikke handler om at overlade store og tunge plejeopgaver til pårørende, men at der er behov for at forventningsafstemme med borgeren og de pårørende, hvilket serviceniveau man kan forvente.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Behov for at se pårørende som dem de er