25. august 2015

Nyt inspirationsmateriale til samarbejdet mellem skole og virksomheder

KL, Dansk Industri og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udgiver inspirations- og vejledningsmateriale om samarbejdet mellem skole og virksomheder i udskolingen.

Materialet giver inspiration, gode råd og vejledning til, hvordan man kan iværksætte samarbejde mellem skole og virksomheder, der både styrker elevernes læring, motivation og trivsel og giver merværdi for virksomhederne.

Når skoler samarbejder med virksomheder, kan undervisningen både blive mere varierende og motiverende for eleverne samtidig med, at de kan få øjnene op for nogle af de mange muligheder, der er for videre uddannelse og job. Samtidig kan virksomhederne få nye ideer og input til deres arbejde og vise eleverne mulighederne for videre uddannelse inden for deres felt.

KL, Dansk Industri og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udgiver nu to pjecer, der giver gode råd og ideer til, hvordan man kan skabe et godt og meningsgivende samarbejde fra henholdsvis skolernes/kommunernes og virksomhedernes side. Sammen med pjecerne udgives en omfattende samling af cases fra hele Danmark, der giver konkrete eksempler på, hvordan samarbejdet kan gribes an.

Pjecerne og casesamlingen er forløbere for et udvidet inspirations- og vejledningsmateriale om skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen. Materialet vil være målrettet både virksomheder, lærere og pædagogisk personale på skolerne, skoleledelserne og kommunalforvaltningerne.

Pjecer og casesamling kan findes her på EMU.dk – Danmarks Læringsportal.

For at give inspiration til skoler, kommuner og virksomheder inviterer KL, Dansk Industri og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling senere på året til konference om samarbejdet mellem skole og virksomheder. Tilmelding til konferencen vil blive udmeldt snarest.