19. august 2015

Nye anbefalinger skal forebygge konkurser

KL og to erhvervsorganisationer er netop blevet enige om et fælles sæt anbefalinger til virksomheder og kommuner, som skal forebygge konkurser på plejeområdet.

Kommuner og virksomheder skal gøre alt for, at borgerne ikke berøres af konkurser på plejeområdet. Det er afsættet for, at KL og erhvervsorganisationerne DI og Dansk Erhverv nu har udarbejdet et fælles sæt anbefalinger til, hvordan kommuner og virksomheder bedst kan forebygge konkurser og afbøde uheldige effekter af de konkurser, der alligevel måtte ske.

”Enhver konkurs er en for mange. Det er ikke fair for nogen. Og kommunerne skal gøre alt for, at det går mindst muligt ud over de ældre. Derfor udsendte KL tidligere på året nogle anbefalinger til kommunerne, og efter en god dialog med erhvervsorganisationerne er vi nu blevet enige om et sæt fælles anbefalinger rettet mod både kommuner og virksomheder,” siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

KL har netop gennemført en undersøgelse blandt kommunerne for at afdække omfanget af konkurser på plejeområdet, og hvor mange borgere der har været berørt. Undersøgelsen, der dækker 80 af de 98 kommuner, viser, at mindst 30 kommuner har oplevet mindst en konkurs hos en privat leverandør på plejeområdet siden april 2013. Og hvad værre er, har mindst 4.150 borgere været berørt af konkurserne.

Derfor har KL – blandt andet i dialog med erhvervsorganisationerne – arbejdet intensivt med, hvordan udbuddene fremover kan tilrettelægges, så risikoen for konkurser bliver mindre. Og det er altså nu mundet ud i fælles sæt anbefalinger med DI og Dansk Erhverv.

”Der findes en række redskaber, man kan bruge for at tage konkurserne i opløbet. Når kommunen udbyder, bør man for eksempel stille krav til de private om en bankgaranti. En bankgaranti afspejler en vis grad af økonomisk soliditet i virksomheden – altså at vi har med en sund og seriøs virksomhed at gøre,” siger Thomas Adelskov.

Hvis det alligevel går galt, og en privat leverandør går konkurs, anbefaler KL og erhvervsorganisationerne, at kommune og leverandør allerede fra begyndelsen af samarbejdet har lavet en konkret beredskabsplan, så borgerne ikke kommer i klemme.

Thomas Adelskov understreger, at konkurserne ikke skal skræmme kommunerne fra at udbyde opgaver på plejeområdet i de tilfælde, hvor det giver mening. Og han slår fast, at kommuner i langt de fleste tilfælde har et velfungerende samarbejde med de private leverandører.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL, DI og Dansk Erhvervs fælles anbefalinger til forebyggelse af konkurser

  • PDF

    KL's undersøgelse af konkurser på plejeområdet