27. august 2015

Ny kommunal pulje støtter inddragelse af brugerne

Fremfærd Bruger udbyder puljemidler til kommunale projekter, hvor enten tvær-faglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen i at finde eller implementere nye løsninger. Deadline den 9. oktober 2015.

Fremfærd Bruger arbejder med kerneopgaverne omkring kultur, idræt, planlægning, miljø, natur, renovation m.v. fx på biblioteker, kulturhuse, musikskoler, svømmehaller, idrætsanlæg, park- og vej, natur og vand mv. En række kommunale opgaver inden for kultur & fritid og teknik & miljø bidrager til at skabe rammerne om borgerens aktive hverdag. Ekspertområdet fokuserer blandt andet på, hvordan disse opgaver kan løses endnu bedre i et tættere samspil med borgerne.

Fremfærd Bruger udbød i foråret 2015 en pulje på 1,45 mio til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne. I sommeren 2015 blev der uddelt 811.500 til otte forskellige projekter, de resterende midler bliver uddelt med ansøgningsfrist den 9. oktober 2015. Udover pengene giver det også arbejdspladsen en god mulighed for at dele deres erfaringer ved efterfølgende formidling af deres projekt. Der kan søges om op til 120.000 kroner i projektstøtte. Deadline for anden runde af ansøgninger er den 9. oktober 2015.

Læs mere og hent ansøgningsskemaet her. Ansøgninger sendes til Christian Steiner-Johnsen i KL.

Lidt mere om Fremfærd

Fremfærds formål er at fokusere samarbejdet om at udvikle de kommunale kerneopgaver og effektiv opgaveløsning. Målet er et velfærdssamfund, hvor både medarbejdernes, borgernes og resten af samfundets ressourcer anvendes bedst muligt. Hvor borgerne ikke bare er kritiske kunder, men så vidt muligt selv er med til at definere og skabe de rigtige løsninger. Fremfærd Bruger er ét ud af fem ekspertområder.

Læs mere om Fremfærd her: www.fremfaerd.dk.