31. august 2015

Margrethe Vestager er hovedtaler på EU-temadag

Når KL’s EU-temadag afvikles den 7. december, bliver det med kon-kurrencekommissær Margrethe Vestager som hovedtaler.

Der kommer prominent besøg til dette års EU-temadag i KL. EU’s konkurrencekommissær Margrethe Vestager skyder temadagen i gang, når hun giver et unikt indblik i EU-Kommissionens aktuelle arbejde.

Herudover vil deltagerne på temadagen få en unik mulighed for at få et indblik i aktuelle kommunalrelevante EU-dagsordener og -muligheder.

Bedre lovgivning i fokus

Margrethe Vestager vil blandt andet tale om den ’better regulation’-dagsorden, som EU-Kommissionen lancerede med sit arbejdsprogram for 2015.

Det er et initiativ, der skal øge gennemsigtigheden i EU-lovgivningsprocessen, forbedre kvaliteten af lovgivningen og effektivisere den eksisterende EU-lovgivning. Baggrunden er, at EU-Kommissionen ønsker at sætte fokus på, at lovgivningen opnår sit formål på den mest effektive og fleksible måde.

KL-analyser viser, at omkring 50 procent af dagsordenspunkterne i kommunalbestyrelserne er påvirket af EU’s lovgivning og politik, og derfor kan ’better regulations’-initiativet vise sig yderst relevant for kommunerne. I dag er områder som affaldslovgivning, naturbeskyttelse, klimatilpasning, udbuds- og udliciteringsopgaver påvirket af EU.

Desuden spiller kommunerne en central rolle i forbindelse med at sikre opfyldelsen af de politiske mål fastsat af EU, idet de danske kommuner for en stor del af EU-lovgivningens vedkommende er den myndighed, som skal implementere og udmønte lovgivningen i praksis.

Kommunale vinkler på EU

Foruden Margrethe Vestagers tale vil temadagen byde på flere spændende oplæg, der vil give kommunale vinkler på de muligheder, EU giver de danske kommuner.

Temadagen vil også byde workshops om kommunernes muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse igennem EU’s fonde og programmer.

Fakta