19. august 2015

Kommuner giver erhvervsliv markant mere opmærksomhed

I 2014 brugte kommunerne tæt på en milliard kroner på vækstinitiativer, og tiltag der skal lette hverdagen for erhvervslivet. Det er næsten en fordobling siden 2007, og det kan mærkes mener Dansk Erhverv.

Mere fleksibel sagsbehandling, hjælp til iværkssættere og nye erhvervsklynger. Det er eksempler på elementer i kommunernes øgede opmærksom på det private erhvervsliv.

I 2014 brugte kommunerne næsten en milliard kroner (959 millioner kroner) på erhvervsfremme. Det er næsten en fordobling i forhold til 2007, hvor kommunerne brugte 556 millioner kroner på initiativer, der kan henføres til erhvervsservice og iværksætteri. Tallene skal tages med forbehold, fordi ikke alle kommuner opgør deres udgifter på samme måde, men der er ingen tvivl om, at der er sket en kraftig opprioritering af området.

"Der er ingen tvivl om, at kommunerne i dag på både det politiske og administrative plan er langt mere opmærksomme på erhvervslivets betydning. Derfor tildeler de også mere opmærksomhed og flere finansielle ressourcer til området," siger Niels Milling, underdirektør i afdelingen for regional erhvervsudvikling.

Selvom en fordobling kan lyde voldsom er det en naturlig udvikling, mener Bjarne E. Jensen, sekretariatschef i Reg Lab, en medlemsfinansieret organisation, der har til formål at fremme viden, kompetencer og netværk inden for regional erhvervsudvikling.

"Man kan ikke drive en kommune med de skatteindtægter, som det kræver, og samtidig forvente, at arbejdspladserne bare er der. Man bliver nødt til at gøre noget aktivt," siger Bjarne E. Jensen.

Alle tager ansvar

Herning Kommune er en af de kommuner, der har arbejdet meget aktivt med at gøre sig attraktiv over for erhvervslivet. Hovedmantraet er ”Mindst mulig bøvl” og det indebærer blandt andet, at alle kommunens medarbejdere har ansvar for at hjælpe virksomheder videre, når de henvender sig.

"En virksomhed skal ikke henvende sig til kommunen forgæves eller opleve at blive sendt rundt fra medarbejder til medarbejder, uden at der rigtig er nogen, der vil tage fat i problemet. Så det handler i vid udstrækning om at prøve at tage ansvaret på sig, der hvor henvendelsen lander," siger Jørgen Krogh, direktør for By, Erhverv og Kultur i Herning Kommune.

Optimale rammevilkår

Kommunalt fokus på at være stærk i den daglige kontakt med virksomhederne og have en gnidningsfri sagsbehandling er sød musik i ørerne på Niels Milling fra Dansk Erhverv.

"Grundlæggende skal kommunernes opgave ligge i at sikre, at rammevilkårene er så optimale som overhovedet muligt. Til gengæld skal kommunerne være meget opmærksomme på ikke at bevæge sig ind på private rådgivningsvirksomheders forretningsområder," siger Niels Milling.