19. august 2015

KL's høringssvar: Beredskabsstyrelsens forslag til retningslinjer for indsats ved CBRNE-hændelser

KL har afgivet høringssvar på Beredskabsstyrelsens forslag til retningslinjer for indsats ved CBRNE-hændelser.

 

CBRNE står for Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives. Beredskabsstyrelsen skal fremover skal varetage opgaven med at udarbejde retningslinjer for indsats ved CBRNE-hændelser. Retningslinjer skal dække såvel utilsigtede hændelser, der f.eks. kan skyldes hændelige uheld, tekniske svigt mv., som tilsigtede handlinger, f.eks. terrorhandlinger.

Overordnet set giver retningslinjerne et solidt og gennemarbejdet samlet overblik over specialberedskabernes opgaver og anvendelse.

Høringssvaret findes herunder

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar vedr Retningslinjer for indsats ved CBRNE-hændelser