31. august 2015

KL´s høringssvar til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen)

KL har afgivet høringssvar til ændringsforslag i drikkevandsbekendtgørelsen.

KL har givet høringssvar til drikkevandsbekendtgørelsen med tilhørende vejledning. Høringsmaterialet kan ses her.

De nye bestemmelser sætter krav om analyse af to nye stofgrupper, når der er risiko for indhold af disse stoffer i drikkevandet. Det hilser KL velkommen. For det er fornuftigt at sikre sig mod forurening af drikkevandet med giftige stoffer. De to stofgrupper (perfluorerede alkylsyreforbindelser (PFAS) og radioaktive stoffer) er giftige i ret små koncentrationer. Derfor finder KL det også positivt, at vejledningen beskriver forholdene nærmere.

Det giver kommunerne et godt grundlag for at vurdere hvor og hvornår, der skal analyseres for disse problemstoffer.

KL har bemærkninger til enkelte andre forhold, yderligere synspunkter og begrundelser kan ses i høringssvaret, der i hele sin længde findes herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg