10. august 2015

Forladte huse rummer store økonomiske potentialer

Kommuner med forestående nedrivningsopgaver opfordres til at gå med i innovativ proces, der skal fremme arbejdet med at genanvende byggematerialerne.

Efterladte og værdiløse huse på landet er et voksende problem for mange danske kommuner. Men de rummer store økonomiske muligheder for lokalsamfundene, hvis man nedriver og genanvender materialerne.

Sådan lyder det fra CLEAN, der er Danmarks grønne energi- og miljøklynge, der har igangsat en innovativ udbudsproces, som involverer virksomheder på området og kommunerne.
”De tilsyneladende værdiløse huse rummer økonomiske potentialer for virksomheder, der formår at bruge byggeaffaldet fra husene – enten som genbrugsmaterialer eller genanvendelse, eksempelvis i forbindelse med nyt byggeri. Dette bliver imidlertid ikke gjort i tilstrækkelig grad, hvilket skyldes flere forhold, blandt andet at nedrivere og entreprenører ikke har tradition for samarbejde, ” hedder det i en pressemeddelelse fra CLEAN. 

Chefkonsulent Anders Christiansen fra KL’s Teknik- og Miljøkontor siger, at det er gode tanker, som er fint i tråd med KL’s ønsker. Han tilføjer, at der kan være gode grunde for kommuner med forstående nedrivningsopgaver, at deltage i projektet, som skal løbe henover efteråret 2015.
”Der er mange tomme huse, som ikke bliver revet ned.  CLEAN har fået midler fra blandt andet Grøn Omstillingsfond (Erhvervsstyrelsen) til at udvikle arbejdet. Men den mangler kommuner, som vil være med. Det kan f.eks. kommuner, som står med en flere nedrivningsmodne bygninger de kan udbyde som en del af en samlet strategi for de tomme huse, ” siger Anders Christiansen.

Opfordringen ligger i forlængelse af en publikation Tomme huse med muligheder, som KL udgav i maj 2014 i samarbejde med Miljøstyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.  Den slår blandt andet til lyd for, at der kan være mange værdier bundet i tomme huse, som i stedet for at ende som affald bør betragtes som en ressource, hvor materialer genbruges i byggeriet eller forfines til materialer i møbler.
 
Skal styrke proces omkring kortlægning

Processen, som CLEAN inviterer til, skal skabe innovation og styrke processen omkring kortlægninger af bygningers ressourcepotentiale, nedrivning, genanvendelse og dermed skabe nye forretninger for genanvendelse af byggeaffald. Slagelse Kommune er én af de kommuner, der er helt fremme i processen og har stillet gamle bygninger til rådighed for nedrivning med vægt på genanvendelse.

”Ligesom Slagelse Kommune kan andre danske kommuner med forestående nedrivningsopgaver – gerne landdistriktshuse – og med interesse i at opbygge nyeste viden på området, deltage i den kommende proces, som skal løbe henover efteråret 2015, ” lyder opfordringen fra CLEAN.
 
Kontaktoplysninger:
Chefkonsulent Anders Christiansen, KL’ Teknik- og Miljøkontor. Mobil: 24462305. Mail: ach@kl.dk
Glenda Napier, områdechef CLEAN. Mobil: 53536004. Mail: gln@cleancluster.dk