18. august 2015

Flere kommunale opgaver udbydes til private leverandører

Ni ud af ti kommuner har øget andelen af konkurrenceudsatte opgaver fra 2007 til 2014, viser ny Momentum-kortlægning. En væsentlig forøgelse vil ikke kunne lade sig gøre uden markant mere konkurrenceudsættelse af velfærdsområderne.

Det er i høj grad blevet en del af hverdagen i de danske kommuner, at private leverandører får lov at byde ind på kommunale opgaver. I hele 9 ud af 10 kommuner er andelen af opgaver, der bliver konkurrenceudsat, steget fra 2007 til 2014. Det gør, at 68 procent af kommunerne i dag konkurrenceudsætter over 25 procent af opgaverne, viser en ny Momentum-kortlægning. Overordnet er andelen af opgaver, kommunerne udsætter for konkurrence, steget fra 22,6 procent i 2007 til 26,4 procent i 2014.

Gribskov Kommune er med en konkurrenceudsættelse på 46,7 procent af de kommunale opgaver topscorer blandt kommunerne. Og her er borgmester Kim Valentin (V) glad for at kunne udbyde de kommunale opgaver, når det giver mening.

”Vi har haft mange positive erfaringer med udbud, og det er et godt værktøj, når vi overvejer, om vi kan reducere omkostningerne eller få mere kvalitet ind i vores borgerydelser. Men selv om vi udbyder meget, er vi ikke religiøse omkring det. Vi har også taget områder tilbage efter udlicitering, fordi det ikke fungerede, og der er områder, hvor der ikke er noget at hente,” siger Kim Valentin.

Transport og infrastruktur udbydes mest

Transport og infrastruktur er det kommunale område, hvor den største andel (52,3 procent) af opgaverne udsættes for konkurrence fra private leverandører, mens velfærdsområder som dagtilbud til børn og unge og handicap- og ældreområdet med 25,2 procent ligger i den lave ende.

Ole Helby Petersen forventer, at vi i fremtiden vil komme til at se flere udbud på velfærdsområdet, hvilket også hænger sammen med forskellen i volumen på de forskellige områder.

”Rundt regnet 70 til 80 procent af kommunens udgifter ligger på velfærdsopgaverne, mens kun 10-15 procent ligger på de tekniske områder og resten på fælles opgaver som administration. Så hvis man for alvor vil hæve konkurrenceudsættelsen, er det velfærdsområderne, man skal i gang med,” siger Ole Helby Petersen.

Han påpeger dog, at det langt fra er lige så enkelt at udbyde velfærdsopgaver som tekniske opgaver, da velfærdsopgaverne er mere komplekse at beskrive.

”Det er sværere at beskrive enkelt, hvad en pædagogisk eller sygeplejefaglig kvalitet er, end hvis man skal beskrive, at græsset aldrig må være længere end et vist antal centimeter, eller at vejene maksimalt må have en vis procentdel huller eller krakeleringer. Det gør det samtidig også sværere at måle kvaliteten af de private leverandørers løsninger,” siger Ole Helby Petersen.

Du kan læse mere om, hvorfor det er sværere at lave udbud på velfærdsopgaver samt hvordan kommunerne skal håndtere, at den private leverandør af velfærdsopgaven kan gå konkurs i Momentums artikel.