12. august 2015

Få pladser tilbage på KL’s udviklingsforløb for teknik- og miljøforvaltninger

-

Kommunerne arbejder mere og mere som medskabere på de gode løsninger, i nye partnerskaber med borgere, virksomheder og interesseorganisationer.

Ønsket om hurtigere, digital, og samtidig mere personlig og fleksibel sagsbehandling stiller nye krav til organisationen og medarbejdernes kompetencer.  


KL’s udviklingsforløb: Fremtidens teknik- og miljøforvaltning, har som mål at ruste både medarbejderne og ledere i teknik- og miljøforvaltningen til at være drivkræfter i kommunernes nye roller.


Udviklingsforløbet i efteråret starter i september og der er stadig få pladser tilbage.

Læs mere og tilmeld jeres kommune på kl.dk/fremtiden.