05. august 2015

Døgninstitution kan være den rigtige løsning for uledsagede børn

Vigtigt med personale, der har en professionel tilgang til traumatiserede flygtningebørn, siger formanden for KL’s Social- og Sundhedsudvalg i en kommentar til, at hvert femte uledsagede barn anbringes på døgninstitution.

Anbringelse på en døgninstitution kan være et godt tilbud for et uledsaget flygtningebarn og i visse tilfælde være et bedre valg for barnet end en plejefamilie.

Det siger formanden for KL’s Social- og Sundhedsudvalg Thomas Adelskov. Det sker på baggrund af, at DR Nyheder har talt med 68 af de 200 værger, der følger de uledsagede flygtningebørn. En femtedel af dem svarer, at kommunerne placerer børnene på døgninstitutioner med anbragte danske børn.

”Først og fremmest er det vigtigt at have proportionerne på plads. Det er jo ikke den overvejende del af uledsagede flygtningebørn, der bor på døgninstitutioner. Langt den største del af disse børn og unge bor hos plejefamilier og i bofællesskaber. Ud af de godt 800 børn, der kom i 2014, svarer til det cirka 160, der er anbragt på en døgninstitution, ” siger Thomas Adelskov. 

Af hensyn til barnets tarv

Ifølge Red Barnet er det en dårlig idé at placere mindreårige flygtninge på døgninstitutioner. Organisationen frygter, at børnene ikke får taget målrettet hånd om de problemer, de kommer med.

”Vi tvivler på, at det er ret mange flygtningebørns tarv at havne på en døgninstitution for utilpassede danske børn, ” siger Red Barnets nationale chef Kirsten Lund Larsen til DR Nyheder.

Hertil siger Thomas Adelskov, at man ikke kan konkludere, at uledsagede børn kommer i ”dårligt selskab”, fordi de anbringes på en døgninstitution. Hertil kommer, at flygtningebørnene ofte vil have en række traumer med i bagagen.

”Det er derfor først og fremmest vigtigt at få afklaret hvilke udfordringer, barnet gemmer på. Her kan det være afgørende med personale, der har en professionel tilgang. Derfor kan en anbringelse på institution i visse tilfælde være et bedre valg for barnet end en plejefamilie. ”

Han uddyber det med, at i en plejefamilie er der tale om familielignende forhold, og det er ikke sikkert, at et traumatiseret uledsaget flygtningebarn kan rumme og være i et familieforhold.

”Og det er heller ikke nødvendigvis sikkert, at en plejefamilie vil kunne håndtere et barn med traumer. Der stilles ikke krav om professionel baggrund for at blive godkendt som plejefamilie, ” siger Thomas Adelskov. 

Beror på en konkret vurdering

”Danske døgninstitutioner er begunstigede af at være i høj kvalitet, og derfor mener jeg som udgangspunkt, at en anbringelse på en døgninstitution godt kan understøtte barnets positive udvikling. Men om man vælger at anbringe på en institution eller i en familie, skal selvfølgelig  altid bero på en konkret vurdering af barnet. ”

Thomas Adelskov mener, at kommunerne i langt overvejende grad er dygtige til at foretage disse vurderinger:

”Selvom der i de senere år er sket en stigning i antallet af uledsagede flygtningebørn, så er det jo ikke nyt for kommunerne at håndtere, at børn flygter og kommer til landet med traumer. ”