18. august 2015

Danske unge flytter tidligt hjemmefra

Danmark har den laveste andel af unge i EU, der bor hjemme hos forældrene og kun svenskerne er i gennemsnit yngre, når de flytter hjemmefra. Det viser nye tal fra Eurostat. Det skyldes ifølge forsker, at velfærdsstaten gør det muligt, og det ses som en værdi, at de unge skal ud at stå på egne ben.

Mors frikadeller trækker tilsyneladende ikke lige så meget som mamas spaghetti eller mutters wienerschnitzel. I hvert fald viser nye tal fra EU’s statistiske kontor, Eurostat, at kun 43 procent af de danske unge mellem 16 og 24 år bor hjemme ved forældrene. Det er den laveste andel i hele EU, hvor gennemsnittet er næsten dobbelt så højt, og der er også et stykke op til Finland og Sverige, der med henholdsvis 56 og 58 procent er de næste på listen.

Også målt på gennemsnitsalderen for, hvornår man flytter hjemmefra, ligger danskerne meget lavt med 21 år. Her er svenskerne dog de alleryngste med 19,6 år. Gennemsnitsalderen i EU er 26,1 år, og malteserne, slovakkerne og kroaterne er i gennemsnit over 30 år, før de flytter hjemmefra.

Ifølge Lars Dencik, professor emeritus i socialpsykologi med speciale inden for barndom, ungdom og familieliv på Roskilde Universitet, er velfærdstaten den mest afgørende forklaring på, hvorfor de unge i de nordiske lande flytter tidligst hjemmefra.

»Med velfærdsstaten har vi opbygget et system og en velstand, der giver mulighed for, at de unge kan bo for sig selv, hvilket er en luksus, man ikke har i andre lande, hvor de unge ikke har råd til det. Og det er kun blevet forstærket af den massive ungdomsarbejdsløshed, finanskrisen har skabt i Sydeuropa, som endda har betydet, at flere unge har måttet flytte hjem igen. Samtidig er andelen af unge, der studerer og derfor må flytte hjemmefra, også høj i de nordiske lande,« siger Lars Dencik.

Han peger desuden på, at borgerne især i de katolske lande i højere grad har en kultur om at holde sammen i familien og oftere først flytter hjemmefra, når de skal giftes og starte deres egen familie. I de nordiske lande tager man i højere grad udgangspunkt i det enkelte individs frihed og rettigheder og sætter det højt at kunne stå på egne ben.

Unge skal lære at klare sig selv

Mogens Christoffersen, seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, mener, at de danske unge og forældres ønske om, at den unge skal lære at stå på egne ben, giver god mening. Og han påpeger, at det ikke nødvendigvis giver en dårligere kontakt mellem generationerne, at de danske unge flytter tidligere hjemmefra end i andre lande.

»Man skal nok passe på med at romantisere den sydlandske model med at have tre generationer under ét tag i en længere periode, for de danske unge kan sagtens få en bedre kontakt med forældrene. Det bliver et mere ligeværdigt forhold, der bygger på en større frihed, samtidig med at kontakten jo stadig kan være hyppig, selv om man bor hver for sig,« siger Mogens Christoffersen.

Det er især de store byer – København, Aarhus, Odense og Aalborg – der tiltrækker mange unge. I 2013 tog de fire byer imod lidt over halvdelen af de unge mellem 17 og 24 år, der flyttede hjemmefra. Men det er dog langt fra alle unge, der kan skaffe sig en bolig, da boligudbuddet ikke har kunnet følge med efterspørgslen fra det stigende antal unge, der skal studere i de store byer.

I København er det administrationschef i Kollegiernes Kontor i København, Annette Panduros opfattelse, at det næppe er realistisk at bygge nok kollegier til at huse de unge mennesker. Det skyldes ikke mindst, at de boliger, man kan bygge, hurtigt kommer til at koste mere, end de studerende har råd til.

»Vi har i øjeblikket 11.681 ansøgere skrevet op til en bolig, og selv om en del af dem finder et sted at bo på anden vis, så har vi naturligt nok mange unge og forældre, der både kommer og ringer. Men der er nogle, der skal opsige deres lejemål, før vi kan leje ud til nye studerende, og det er meget få opsigelser, vi får i øjeblikket. Men vi vejleder de unge så godt, vi kan, og henviser til de få alternative muligheder,« siger Annette Panduro.

Du kan læse mere om, hvorfor de danske unge flytter hjemmefra førend andre europæiske unge og de danske unges problemer med at finde en studiebolig i Momentums artikel