06. august 2015

Billigere færger er til gavn for turisme og jobs

KL glæder sig over, at regeringen vil gøre alvor af at sænke færgetaksterne til de danske småøer. Vigtigt at taksterne følger landevejsprincippet, siger KL’s Jørn Pedersen.

Den nye Venstre-regering vil leve op til valgløfterne og gøre det billigere at sejle til og fra de 31 danske småøer.

Udmeldingen kommer fra Venstres finansordfører Jakob Jensen, der til DR Nyheder siger:

”Det er noget, vi arbejder på. Hvor stort og hvornår, det kan jeg ikke sige noget om. Men det er klart noget af det, der skal kigges på i forbindelse med finanslovsarbejdet, ” siger han og tilføjer, at det skal indgå i en samlet finanslovspakke, som skal forhandles med de andre partier bag finansloven.

Bør følge landevejsprincip

Formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen hilser udmeldingen velkommen.

”En sænkelse af færgetaksterne vil have stor betydning i forhold til, at arbejdspladser fastholdes, så det også fremover er attraktivt at bosætte sig på øerne. Samtidig har det betydning i forhold til at skabe attraktive pakketilbud til turisterne i ydersæsonerne og dermed øge beskæftigelsen på øerne, ” siger Jørn Pedersen.

Han tilføjer, at flere turister kan betyde flere færgeafgange, og det kan være essentielt for at få et familieliv til at hænge sammen.

KL har i sit debatoplæg ”Fælles svar på fælles udfordringer” foreslået, at taksterne for at sejle med færge til øer, der ikke er brolagte, følger landevejsprincippet, og at der afsættes centrale midler hertil.

Landevejsprincippet indebærer, at færgerne til og fra øerne skal koste det samme for passagererne, som hvis de var kørt en tilsvarende strækning på landevejen.

”Det vil blandt andet betyde, at turister med bil vil opleve en reduktion af færgetaksterne. Til gavn for turismen og til gavn for fastholdelsen af arbejdspladser på øerne, ” siger Jørn Pedersen.

Ønske fra et enigt Folketing

I maj bebudede den daværende S-R regering, at den som en del af sin vækstplan ville afsætte 60 millioner kroner i 2016 og derefter 133 millioner kroner pr. år fremover på at nedsætte billettaksterne på en lang række færger.

Forslaget byggede på en model, hvor billetpriserne nedsættes uden for højsæsonen. Et enigt Folketing nedsatte på den baggrund en arbejdsgruppe, der skulle konkretisere planerne.

I sommerens løb har en række ø-borgmestre efterlyst handling, som regeringen svarer på med udmeldingen fra finansordfører Jakob Jensen, der siger, at lavere færgetakster er højt på dagsordenen og skal indgå i finanslovsforhandlingerne.