17. august 2015

A.P. Møller Fonden åbner ny ansøgningsrunde til folkeskolen

Fra i dag kan kommuner og andre interessenter igen søge midler fra A.P. Møller Fondens folkeskoledonation.

Nu er det for fjerde gang muligt at søge midler fra A.P. Møller Fondens donation til folkeskolen. Her kan der søges om støtte til projekter, der påbegyndes i skoleåret 2016/2017 - herunder også midler til kompetenceudvikling og udvikling af undervisningsmetoder inden for alle folkeskolens fag og områder.

"Vi har fra begyndelsen efterspurgt større og længerevarende projekter, der gennemføres i samarbejde på tværs af skoler og kommuner. Dette gælder fortsat, og vi ved, at sådanne projekter kræver nøje tilrettelæggelse på skolerne,” siger Henrik Tvarnø, direktør i A.P. Møller Fonden og formand for Fondens vurderingsudvalg, der bevilger midler til projekter i folkeskoledonationen:

”Derfor er efterårets ansøgningsrunde tilrettelagt, så der i foråret 2016 vil være bedre mulighed for at detailplanlægge projekterne samtidig med den øvrige planlægning af det kommende skoleår," siger han.

384 ansøgninger i alt

Ansøgningsfristen for efterårets ansøgningsrunde er den 28. oktober 2015 kl. 12.

Modsat efterårets ansøgningsrunde, hvor der kan søges bredt, forventer A.P. Møller Fonden at fokusere på et begrænset antal specifikke indsatsområder i foråret 2016. De præcise emner og nærmere oplysninger om ansøgningsprocedurer mv. vil blive offentliggjort på Fondens hjemmeside senere i år.

"I løbet af det seneste halvandet år har vi gennemført tre ansøgningsrunder og modtaget 384 ansøgninger. Med de erfaringer, vi har gjort os indtil nu, og ikke mindst på baggrund af vores løbende dialog og samarbejde med projektejere og skoleverdenen, vurderer vi, at det vil være hensigtsmæssigt, at vi i foråret 2016 sætter fokus på enkelte, aktuelle indsatsområder," siger Henrik Tvarnø.

Om Folkeskoledonationen

A.P. Møller Fonden donerede i 2013 en milliard kr. til den danske folkeskole. Midlerne er øremærket lærere, pædagoger og skoleledere. Indtil nu er der samlet bevilget 275 mio. kr. i støtte til 87 projekter. Fondens hjemmeside opdateres løbende med oplysninger om nye projekter.

Læs mere om ansøgningskriterierne til efterårets ansøgningsrunde her.