25. august 2015

Analyse: Mulige veje til mere effektiv ejendomsadministration

En ny analyse fra KORA peger på, at effektiviseringsgevinster kan opnås blandt andet gennem en centralisering af ejendomsadministrationen i den enkelte kommune.

Ved at opnå en mere effektiv ejendomsadministration kan kommunerne reducere udgifterne til blandt andet renholdelse, vedligeholdelse og administration af de kommunale bygninger.
Det viser en analyse, som KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har foretaget.

Med en kommunal ejendomsmasse på cirka 45.000 ejendomme og i alt cirka 30 millioner kvadratmeter er der tale om en væsentlig post i de kommunale budgetter.
Analysen peger på, at effektiviseringsgevinster kan opnås blandt andet gennem en centralisering af ejendomsadministrationen i den enkelte kommune, en mere samlet strategisk styring af ejendomsporteføljen og konkurrenceudsættelse.

Nøgletal fra otte kommuner

I materialet kan kommunerne finde inspiration til en mere effektiv ejendomsadministration, samt mulighed for at benchmarke sig med otte kommuner på en række nøgletal. Materialet behandler blandt andet emner som organisering og styring, stordriftsfordele, konkurrenceudsættelse, arealudnyttelse og finansiering.

KL har sammen med Social- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, Bygningsstyrelsen og Energistyrelsen siddet med i en referencegruppe, der har fulgt KORA’s arbejde med analysen.

Nøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration

KORA’s analyse: Inspiration til optimering af den kommunale ejendomsadministration

Redskab til at beregne nøgletal for ejendomsadministration i din kommune

Fakta om analysen

Nøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration

Nøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration. Sammenfatning og hovedkonklusioner

Inspiration til optimering af den kommunale ejendomsadministration

Redskab til at beregne nøgletal for ejendomsadministration i din kommune

Vejledning til nøgletalsberegneren