31. august 2015

05.25 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger, O.15 (Forhandlingsfællesskabet)

Aftalen er gældende fra den 1. april 2015 og erstatter aftale af 1. april 2011 om integrations- og oplæringsstillinger

Formålet med aftalen er, at grupper med manglende sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer kan opnå beskæftigelse på det danske arbejdsmarked. Det gælder ikke mindst for etniske minoriteter, der generelt har sværere ved at finde beskæftigelse end andre. En person omfattet af aftalen, ansættes i en ordinær stilling, hvor der i op til et år indgår et opkvalificerings- og oplæringsforløb. Den pågældende vil således ikke umiddelbart have de nødvendige kvalifikationer til at bestride en ordinær stilling, men forudsættes efter ansættelse og oplæring i et år, at have de nød­vendige forudsætninger herfor.

Integrations- og oplæringsstillingerne skal ses som et supplement til de eksisterende muligheder i beskæftigelseslovgivningen (virksomhedspraktik, ansættelse med løn­tilskud mv.).

Kommuner opfordres til løbende at undersøge mulighederne for at integrere grupper, der har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Parterne på det kommunale arbejdsmarked følger med aftalen konkret op på den integrationsaftale, der blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2002. Af integrationsaftalen fra 2002 fremgår, at de overenskomstmæssige parter anviser løn- og ansættelsesvilkår for konkrete integrations- og oplæringsforløb.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    05.25 Aftale om integrations- og Oplæringsstillinger (O.15)