14. april 2015

To fonde vil sikre mere bevægelse i skolen

Landet over er kommunerne i gang med at indarbejde motion og bevægelse i undervisningen i folkeskolen. To nye projekter med en pengepose på samlet 55 mio. kr. vil nu hjælpe kommunerne med at sikre mere bevægelse i undervisningen.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter med fem millioner kroner fem fyrtårnskommuner i et projekt, der skal give mere bevægelse i folkeskolen. Projektet hedder ’Krop & Kompetencer’ og skal give lærere og pædagoger et kompetenceløft i Aalborg, Ringkøbing-Skjern, Herning, Frederikssund og Slagelse kommuner. Det skriver Politiken.

”Det er vigtigt for os at leve op til reformens krav om fysiske aktivitet, fordi vi fra undersøgelser ved, at bevægelse i hverdagen fremmer børns læring. Samtidig ved vi, at børn lærer på forskellige måder og for nogle børn, er indlæring i forbindelse med fysisk aktivitet den bedste måde at lære nyt på,” siger formand for Ringkøbing-Skjern Kommunes Børne- og Familieudvalg, Lennart Qvist (V) i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Det tager tid at implementere folkeskolereformen, og det kræver selvfølgelig også, at lærere og pædagoger opkvalificeres, så de kan løfte de nye opgaver og leve op til de nye krav. Initiativet er en spændende mulighed i forhold til begge dele:”

Gåbus og bedre idrætsundervisning

Projektet er ikke det eneste, som i disse dage sprøjter penge i mere bevægelse i folkeskolen. Trygfonden og Dansk Skoleidræt er gået sammen om et projekt med navnet ’Sunde børn bevæger skole’.

Over de næste fem år skal projektet med støtte på 50 mio. kr. give skolerne en håndsrækning i form af fx en gåbus, hvor de mindste elever følges i skole af de ældre elever, ved at integrere fysisk aktivitet i selve undervisningen og hjælp til at tilrettelægge idrætsundervisningen bedre. 200 skoler har indtil videre vist interesse, skriver Politiken.

KL: Lad os dele de gode erfaringer

Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, hilser projekterne velkomne og håber, at de kan kaste nogle gode erfaringer af sig, som andre kommuner kan lære af.

”Vi ved fra KL’s spørgeskemaundersøgelse til forvaltningerne, at motion og bevægelse på størstedelen af skolerne indgår både i den understøttende og i den fagopdelte undervisning. Samtidig har mange kommuner sat initiativer i gang for at understøtte skolernes arbejde fx i form af inspirationsmaterialer, inddragelse af eksterne, fælles kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne og uddannelse af bevægelses-ambassadører. Det viser, at der allerede er et stort fokus på at få motion og bevægelse ind på en god måde i undervisningen,” siger Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg og fortsætter:

”Vi ved også fra undersøgelsen, at kommunerne har fokus på fortsat videndeling og på, hvordan man sikrer, at tiltagene understøtter læringen. Projekterne her virker som nogle gode supplementer hertil, og jeg håber derfor, at kommunerne kan lære en masse af erfaringerne og tilpasse løsningerne lokalt.”