07. april 2015

Task Force tilbyder analyse- og udviklingsforløb på handicapområdet

I 2014 blev satspuljepartierne enige om at etablere en Task Force på handicapområdet. Task Forcen er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Med opstart primo august 2015 tilbyder Task Forcen et længerevarende analyse- og udviklingsforløb til kommuner på handicapområdet. Ansøgningsfristen for interesserede kommuner er mandag den 4. maj 2015 kl. 12.00.

Et længerevarende analyse- og udviklingsforløb varer cirka to år, og sker i tæt samarbejde mellem kommunen og Task Forcen. Indledningsvis gennemfører Task Forcen en omfattende analyse af kommunens myndighedsopgaver på enten børne- eller voksenhandicapområdet. Analysen er bygget op om otte centrale temaer, i forhold til at vurdere praksis i sagsbehandlingen på handicapområdet i kommunen. De otte temaer er:

 1. Politik og strategi
 2. Faglig ledelse og sparring
 3. Ledelsesinformation og styring
 4. Sagsoplysning, sagsvurdering og afgørelser
 5. Visitation, bestilling og handleplan
 6. Opfølgning
 7. Overgang fra barn til voksen
 8. Organisering og tværgående samarbejde

På baggrund af Task Forcens analyse udarbejdes en rapport til kommunen, der bl.a. indeholder en række anbefalinger til, hvordan kommunen fremadrettet kan styrke og forbedre sagsbehandlingen på handicapområdet. Med udgangspunkt i anbefalingerne kan kommunen vælge at igangsætte udviklingsforløbet, hvor Task Forcen vil fungere som sparringspartner.

Ansøgningsskema samt yderligere information om Task Forcen kan findes på følgende link (se nedenfor):

YDERLIGERE MATERIALE

 • LINK

  Ansøgningsskema samt yderlig information om Task Forcen