08. april 2015

Socialstyrelsen: Kommuner arbejder ud fra effektive sociale indsatser

”Det er glædeligt, at Socialstyrelsen anerkender, at kommunernes indsatser på socialområdet er effektive for borgerne, også selvom de ikke er evidensbaserede,” siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

I januar var Socialstyrelsen i flere medier citeret for at sige, at under ti pct. af de samlede udgifter på socialområdet bliver brugt på indsatser, som man ved virker. Dermed blev det også antydet, at kommunerne spilder 90 procent af midlerne på indsatser, der ikke virker.

Den udmelding har fået Venstres Eva Kjer Hansen til at bede om en redegørelse fra socialminister Manu Sareen.

”Det er vigtigt at understrege, at den sociale videnskab er ung, og viden om de enkelte indsatsers effekt er derfor begrænset. Der vil derfor også være tale om et skøn, når man vurderer, hvor stor en andel af metoderne, der er evidensbaserede,” skriver ministeren i svaret, hvor der er hentet en udtalelse fra Socialstyrelsen.

”Det skal i den sammenhæng endvidere understreges, at der findes ”evidens” på forskellige niveauer. Noget er testet på allerhøjeste niveau, mens andet er en virksom praksis, som anvendes i kommunerne, men som endnu ikke er kortlagt. Det er Socialstyrelsens opgave sammen med kommunerne at sørge for, at det sker, så man kan nå frem til de bedst mulige sociale indsatser.”

Socialstyrelsen og ministeren understreger desuden, at der naturligvis findes effektive sociale indsatser, hvor man ikke har undersøgt, om de har en positiv effekt for borgeren. Det ændrer dog ikke ved, at de har gjort en positiv forskel i borgerens liv.

”Derfor kan det heller ikke, som det er fremlagt i visse medier, konkluderes at øvrige sociale indsatser, der ikke har været afprøvet på ”højeste evidensniveau”, ikke virker,” står der i redegørelsen.

Et paradigmeskifte i kommunerne

Meldingen vækker glæde i KL, der i flere sammenhænge har påpeget, at kommunerne i høj grad bruger indsatser, vi ved virker for den enkelte – også selvom det ikke er evidensbaseret.

”Hvis kommunerne kun ville og kunne bruge evidensbaserede metoder, ville der ikke blive udført ret meget socialt arbejde, da der kun findes en håndfuld af disse metoder. Men det betyder ikke, at vi arbejder med hovedet under armen,” siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg og fortsætter:

”Vi står midt i et paradigmeskifte i kommunerne, hvor vi i langt højere grad skal bruge indsatser, som har en dokumenteret effekt. Vi skal således ikke basere os på mavefornemmelser, men på forskning og viden. Men viden behøver ikke være stor evidensbaseret forskning, det kan lige så vel være praksisnær forskning, som understøtter den udvikling, som kommunerne er i gang med. Det glæder mig, at Socialstyrelsen og ministeren er enige med os heri.”

Samtidig understreger Thomas Adelskov, at det er vigtigt, at kommuner og Socialstyrelsen i fællesskab sikrer mere forskning på området.

”At skaffe mere praksisnær forskning i de kommunale opgaver på socialområdet er noget, vi i KL og i kommunerne gerne bidrager til. Flere kommuner tager selv initiativ til at udvikle metodepraksis og stiller sig også til rådighed for forskning både som enkeltkommuner og som en del af det tværkommunale samarbejde. Det skal i højere grad udbredes og systematiseres - i et samarbejde med blandt andre Socialstyrelsen.”