17. april 2015

Regulering af lønninger mv. pr. 1. april 2015

Forliget af 16. februar 2015 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet er nu godkendt af parterne. Lønningerne kan herefter reguleres i overensstemmelse med det indgåede forlig.

1. Regulering af kommunale lønninger inden for Forhandlingsfællesskabet.

KL og Forhandlingsfællesskabet har den 16. april 2015 godkendt det forlig om overenskomst- og aftalefornyelserne, som parterne aftalte den 16. februar 2015.

Lønningerne kan herefter reguleres i overensstemmelse med forliget (jf. pkt. 15 i forliget) for de personalegrupper, hvor organisationerne har godkendt forhandlingsresultatet og dermed fraskrevet sig rettet til at iværksætte kampskridt i forbindelse med overenskomst- og aftaleindgåelsen.

KMD og SD er orienteret om, at de aftalte lønreguleringer i forliget nu kan iværksættes.

Den generelle lønstigning pr. 1. april 2015 udgør 0,96 %.

Lønteknisk indebærer den aftalemæssige forhøjelse, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. april 2015 i alt forhøjes fra 29,2955 % (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau) til 30,5367 % (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

Lønninger for ansatte indenfor Sundhedskartellets forhandlingsområde under Forhandlingsfællesskabet har uændret grundbeløbsniveau pr. 1. januar 2006, og har dermed uændret egen procentregulering.

Lønteknisk indebærer den aftalemæssige forhøjelse, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. april 2015 for ansatte indenfor Sundhedskartellets forhandlingsområde i alt forhøjes fra 13,4035 % (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau) til 14,4922 % (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau).

Lønstigninger som følge af forhandlingerne på de enkelte overenskomstområder frigives, når den enkelte overenskomst/aftale er den lønanvisende myndighed i hænde.

 

2. Regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. april 2015.

Information om regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. april 2015 bliver udsendt på et senere tidspunkt.

 

3. Regulering af efterindtægt af løn, rådighedsløn og ventepenge.

Reguleringsprocenten af

  • efterindtægt af løn,
  • rådighedsløn og
  • ventepenge

skal med virkning fra 1. april 2015 forhøjes til 30,5367 % (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

 

4. Følgende grupper skal endnu ikke frigives

Følgende overenskomster er ikke fornyet og skal derfor ikke have generelle lønstigninger:

31.41 Overenskomst for kommunallæger (3-14 timer)

34.01 Overenskomst for journalister

50.65 Overenskomst for ledere i ungdomsskolen

50.66 Aftale for ledere i ungdomsskolen

 

5. Udsendelse af lønbilag mv.

KL vil snarest udsende lønbilag mv.

 

Hvis du vil vide mere

Læs mere om overenskomster og aftaler mv. på KL's hjemmeside www.kl.dk under Arbejdsgiver.

 

Kontaktperson i KL

Giver denne information anledning til yderligere spørgsmål, kan disse rettes til konsulent Michael Danielsen, Generelle Overenskomstforhandlinger, telefon 3370 3348, eller gerne pr. e-mail mda@kl.dk.