27. april 2015

Politisk Forum: Sammen skal vi gribe mulighederne

Det handler om at finde hinandens potentialer i netværk og partnerskaber, lød det fra oplægsholdere, der på Politisk Forum i Nyborg gav hver deres bud på, hvordan kommunerne griber de store forandringer an.

Ved at gøre bedre brug af hinanden og borgernes ressourcer og kompetencer, kan kommunerne lære af hinanden og facilitere nye løsninger, som ellers ikke ville være kommet frem.

Det var den røde tråd, da fire oplægsholdere på Politisk Forum i Nyborg gav deres bud på, hvordan kommunerne griber forandringerne an, midt i en tid, hvor udviklingen sker hurtigere end nogensinde. Vigtigheden af dialog, partnerskab og begejstring blev ofte nævnt.

Kaffe er en god katalysator

I sit indlæg slog borgmester Carsten Kissmeyer fra Ikast-Brande Kommune fast, at kommunen ikke har én indgang, men flere:

”Vi har bare ikke nogen forkerte indgange. Den i kommunen, der møder borgeren, skal sikre, at tingene bliver koordineret. Og i den sammenhæng er det vigtigt, at virksomhederne spiller med,” sagde han og fortsatte:

”Når vi inviterer folk ind i det kommunale rum, opstår mulighederne. Vi dyrker det gode humør. Vi er stolte af det, som lykkes. Vi har en direkte dialog, men vi fordrer også, at vi i dette rum har ret til undren. Begejstring, glæde, stolthed, erkendelse er vejen til at gribe muligheden. Kaffedrikning er en god katalysator. Husk at grine sammen. Det er vi gode til i Ikast-Brande.”

Vi skal sørge for en god dialog

Brønderslevs borgmester Mikael Klitgaard nævnte som eksempel, at Brønderslev er én af de kommuner i landet, hvor flest vender tilbage efter endt uddannelse:

”Vi har lært af sjællænderne, at vi må bruge moderne midler for at få de unge i tale,” sagde han med et smil og fortsatte:

”Vi er nødt til at tænke anderledes, ved at inddrage borgerne. Vi skal se på, hvordan vi taler sammen med vores borgere, så vi får en god dialog. Vi skal forstå borgernes signaler, og som byrådsmedlemmer skal vi gå forrest. I stedet for at sende breve kan det ofte betale sig at ringe borgeren op og tale om det, som er problemet,”, sagde Mikael Klitgaard.

Ikke hinandens modsætninger

”Find hinandens potentialer og grib muligheden,” lød det fra Jesper Nygård, der er direktør i Realdania. Han lagde i sit indlæg vægt på, at netværk og partnerskaber skal bruge tid på at forstå hinandens rammer. Som eksempel nævnte han by- og landproblematikken.

”Man skal lære at betragte by og land, ikke som hinandens modsætninger, men som hinandens forudsætninger. Ved at hjælpe de store byer til at få det endnu bedre, så det kan skabe udvikling for hele landet.”

Han anvendte begrebet ”collective impact”, som handler om at sætte fokus på samfundsmæssige problemer, som ikke kan løses af den enkelte part alene.  Som eksempel på en sådan indsats nævnte han problematikken omkring det åbne land som dobbelt ressource, om landbrug contra naturbeskyttelse, og om hvordan man skaber en fredelig sameksistens mellem de forskellige interesser.

”Vi skal ikke sidde i hver vores kommune, men sammen skal vi gribe mulighederne,” sagde han.

Åbne for forandringer

Henrik Meng, der er direktør i Meng & Compagni, var inde på vigtigheden af at skabe en kultur i forvaltningerne, der er åbne for forandringer, og hvor den uformelle ledelse styrkes.

”Al erfaring viser, at de stærkeste teams opstår, når man arbejder mod et fælles mål, og hvor man deler viden om fag, hensigt og metoder. Og hvor man udviser gensidig respekt for hinanden og for opgaverne. Det starter med ledelse og det slutter med ledelse,", sagde Henrik Meng.

 

Se video af Jesper Nygård på Politisk Forum