09. april 2015

Politikermøde om sundhedsområdet den 7. april 2015

De kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget holdt møde i Silkeborg med udvalgsformænd og –næstformænd på sundhedsområdet den 7. april 2015.

Politikere fra kommunerne i Midtjylland deltog i mødet, hvor Mads Jakobsen, Struer, næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) fremlagde, hvilke overvejelser SKU havde om implementeringen af sundhedsaftalen. I forlængelse heraf drøftede man takten i implementeringen og,  hvordan man sikrede overblikket over opgaveoverdragelsen og økonomien. Der var opbakning til den borgercentrerede vinkel.

Nils Borring, medlem af Praksisplanudvalget (PPU) redegjorde blandt andet for,  hvilke overvejelser PPU gør sig om sygebesøg på kommunale midlertidige pladser og aftalen herom med de praktiserende læger. Kommunerne vil gerne,  at der lokalt bliver mulighed for at drøfte og vælge en model, og at der er en tilbagefaldsmodel.

Endelig fremlagde Anders Kjærulff, sundhedsdirektør, Holstebro, et debatoplæg om fremtidens sundhedsvæsen, som er udarbejdet af sundhedsdirektører og –chefer i kommunerne i Midtjylland.

Oplæg m.m. kan ses nedenfor.