30. april 2015

Opvækst i Jylland giver mindre sygefravær

Jyder har, uanset om de bliver boende i Jylland eller flytter til Sjælland, et mindre sygefravær end sjællændere. Forskelle i den grundlæggende holdning til arbejde og sygdom samt geografiske forskelle i helbredstilstanden er blandt hovedforklaringerne, mener forsker.

Jyden, han er stærk og sej. Sådan skrev Steen Steensen Blicher tilbage i 1846, og noget tyder på, at det stadig gør sig gældende. I hvert fald har offentligt ansatte jyder et lavere sygefravær end sjællændere, og det gælder også, selv om de flytter til Sjælland efter at være fyldt 18 år. Det viser en ny Momentum-undersøgelse af sygefraværet blandt 18-49-årige offentligt ansatte, hvor vi har kigget på, hvor personerne var bosat som 18-årige og i 2012.

Og her kommer personer bosat i Jylland både som 18-årige og i 2012 ud med det gennemsnitligt laveste sygefravær på 10,9 dage om året. Er jyden flyttet til Sjælland som voksen, har han blot 0,1 sygedag mere i gennemsnit. Springet sker til gengæld, når der er tale om personer bosat på Sjælland som 18-årige og stadig bor der i 2012, da de gennemsnitligt har 12,1 sygedage. Helt i top med 13,2 sygedage ligger personer, der boede på Sjælland som 18-årige, men i Jylland i 2012. De har dermed hele 21 procent flere sygedage end jyden, der bliver boende i Jylland.

Ifølge Claus D. Hansen, lektor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet, er der flere ting i spil, hvis man skal finde forklaringen på forskellene i sygedage, men en del af forklaringen skal formentlig findes i forskelle landsdelene imellem, når det gælder det grundlæggende syn på arbejde og sygdom.

»Tidligere undersøgelser viser kraftige forskelle i, hvornår folk synes, det er rimeligt at melde sig syg. Folk i Jylland og specielt de yderligere dele af Jylland er meget mere restriktive end dem i København og på Sjælland. Holdningsforskellen gør sig også gældende i synet på, om arbejdet er en pligt, hvor der er store forskelle på tværs af landet. Så vi skal nok have fat i den grundlæggende socialisering igennem barndommen for at finde noget af forklaringen,« siger Claus D. Hansen og uddyber:

»Tallene tyder på, at det er noget dybere kulturelt i ens opvækst end bare kulturen på arbejdspladsen, der påvirker forskellene i sygefravær. Her har man måske i det østlige Danmark taget lidt mere afslappet på det med, hvor syg man skal være for at blive hjemme, mens det i vest har været et centralt element i opdragelsen, at man ikke har måttet pjække, og at man skal være meget syg, før man bliver hjemme,« siger Claus D. Hansen.

Han mener dog også, at geografiske forskelle i helbredstilstand forklarer dele af forskellene i sygefravær.

»Også i andre undersøgelser tyder det på, at man på Sjælland er mere ramt af nogle helbredsskavanker, end de er i Jylland, og det vil jo også kunne forklare, hvorfor de har mere sygefravær. Sundhedsstyrelsens undersøgelser af folks selvvurderede helbred viser også en forskel på tværs af regionerne. Så der er formentlig en helbredsdimension i det her,« siger Claus D. Hansen.

Du kan læse mere om jyder og sjællænderes sygefravær, og hvorfor det sjællændere der flytter til Jylland ikke får samme lave sygefravær som jyderne i Momentums artikel.