20. april 2015

Ny erhvervsrettet 10. klasse er parat

I Norddjurs Kommune har man taget udfordringen op ved at udvide samarbejdet med de lokale ungdomsuddannelser men således, at det nye 10. klasse tilbud bliver i folkeskolens regi.

”Eud10 er for dig, der har lyst til at gå i gang med en erhvervsuddannelse, men ikke helt ved hvilken.”

Sådan præsenteres det samarbejde, som 10. klasse-Center Djursland og en række ungdomsuddannelser i Norddjurs Kommune lancerer omkring oprettelsen af den nye 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne (eud10).

”Vi forventer mellem 20 til 25 elever med opstart efter sommerferien,” siger souschef Alan Rønde, 10. klasse-Center Djursland.  Det nøjagtige antal er ikke kendt endnu, da det blandt andet afhænger af, hvor mange af de elever, der nu afslutter 9. klasse, og som ikke klarer de nye optagelseskrav til erhvervsuddannelserne.

”Dem, som vi henvender os til med det nye eud10 er de elever, som ikke vil have en boglig uddannelse, men som er i tvivl om, hvad de skal vælge. Desuden henvender vi os til de elever, som ikke har opnået et karaktergennemsnit på 02 i dansk og matematik. De er motiveret for en erhvervsuddannelse, men de har endnu ikke de nødvendige forudsætninger, hverken fagligt eller personligt, samt de elever, der overvejer at kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial uddannelse EUX,” siger Alan Rønde.

Udvidet samarbejde med ungdomsuddannelserne

Fra 1. august i år forpligtes alle kommuner til at tilbyde en 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne. Eud10 skal tilrettelægges som et helårsforløb på mindst 840 undervisningstimer, og heri skal indgå obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk samt en række tilbudsfag. Desuden skal mindst 30 procent af undervisningen ske i samarbejde med en erhvervsskole.

I Norddjurs Kommune har man grebet udfordringen ved at knytte an og udvide et i forvejen godt samarbejde med lokale ungdomsuddannelser. I skoleforløbet vil indgå fem temaforløb hen over et skoleår, hvor eleverne vil deltage i erhvervsrettede aktiviteter på erhvervsskolerne, og hvor undervisningen flyttes fra klasseværelset ud i det virkelige liv.

”Udfordringen bliver at tænke de obligatoriske fag ind i disse fem temaforløb, så det hænger naturligt sammen,” siger Alan Rønde.

De fem temaforløb er: Innovation og iværksætteri. Det sunde liv – arbejde med mennesker. Teknik og håndværk. Medier. Økologi og madkultur.

Alan Rønde sammenfatter udfordringerne således:
”Det handler om at få skabt et differentieret forløb, der skal bredes ud over et helt skoleår. Det handler om at få et godt samarbejde med erhvervsuddannelserne og så handler det ikke mindst om at få fat i de elever, som ønsker en erhvervsuddannelse, men som ikke er parate endnu.”

Behov for øget samarbejde

Jan Bauditz, der er chefkonsulent i Center for Børn og Uddannelse i KL, siger:

 ”10. klasse har ikke fået så meget opmærksomhed i de aktuelle reformer på uddannelsesområdet, selvom næsten halvdelen af 9. klasseeleverne går videre i 10. klasse. Så det er positivt, at vi nu har fået eud10. Der er behov for et tættere samarbejde mellem udskolingen og ungdomsuddannelserne, hvis det skal lykkes at nedbringe frafaldet og få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.”

På konferencen ”10. klasse, hvad nu?”, som KL arrangerer i samarbejde med Undervisningsministeriet den 28. april, vil der blandt andet blive sat fokus på eud10. Deltagerne kan hente inspiration og viden til deres arbejde med eud10 og 10. klasse generelt.

Tilmeldingsfrist er fredag den 24. april. Læs program og tilmelding her.