23. april 2015

Moderniseringsudspil med gode takter og blinde pletter

Regeringens udspil ”Fælles velfærd” har den rigtige grundtone, men overser, at kommunerne allerede har effektiviseret og moderniseret for fuld kraft i de seneste år. Det mener KL-formand Martin Damm.

Regeringen er i dag med udspillet ”Fælles velfærd” kommet med dens bud på, hvordan vi skal modernisere den offentlige sektor og skabe råderum til fortsat udvikling af velfærden. KL er enig i intentionerne i udspillet, som indeholder mange fornuftige elementer. Fremtidens råderum kan kun komme fra, at vi gør tingene anderledes, smartere og mindre bureaukratisk. Og samtidig skal vi være pragmatiske i valg af løsninger og i endnu højere grad tage udgangspunkt i borgernes egne ressourcer.

Men KL-formand Martin Damm mener også, at der er blinde pletter i ”Fælles velfærd”.

”Udspillet viser, at der er langt fra Slotsholmen til velfærdsstatens kerneopgaver i kommunerne. Det opgøres, at der indtil nu er hentet 4,5 af de 12 milliarder kroner, som er målet for den samlede moderniseringsplan. Men det er en massiv undervurdering af den omstillings- og effektiviseringsindsats, som er foregået i kommunerne, siden den økonomiske krise satte ind. KL’s undersøgelser viser, at der hvert år er effektiviseret for tre milliarder kroner i kommunerne,” siger Martin Damm.

Eksempelvis er udgiften pr. ældre borger faldet betydeligt i de senere år takket være en vellykket satsning på rehabilitering og hverdagstræning i hjemmehjælpen. Og det er bare ét eksempel på den omstilling, der foregår på de borgernære områder. Derudover har kommunerne slanket ledelseslag og gennemført strukturændringer på institutionsområderne, som frigør betydelige midler til den borgernære service.

Men også når det gælder administration og indkøb, kan kommunerne være med. Regeringen fremhæver statens eget indkøbsprogram, men glemmer i samme ombæring, at kommunerne både hver for sig og i fællesskab har effektiviseret på indkøbsområdet for betydeligt større beløb.

Martin Damm fremhæver, at KL ser frem til et konstruktivt samarbejde med staten om modernisering i de kommende år:

”Det er i den grad en opgave, som kommunerne har taget på sig. Regeringen peger på, at vores decentrale organisering af den offentlige sektor ikke må blive en barriere for effektivisering. Det er KL enig i. Forhåbentlig kan regeringen så også se, at en decentral offentlig sektor faktisk er nøglen til modernisering og effektivisering af den offentlige sektor.”