10. april 2015

Mange huse står tomme på landet

31 pct. af husene på Samsø står tomme, og tallene er lige så høje i flere andre kommuner i Nordjylland og Vest-og Sydsjælland. Det viser nye tal. Ifølge KL er der behov for flere midler til nedrivning og renovering.

Der bliver flere og flere tomme huse på landet. I Samsø Kommune står 31 pct. af husene fx tomme, i Læsø Kommune er det 30 pct., mens henholdsvis 28 og 25 pct. af husene står tomme i Langeland og Ærø Kommuner. I alle fire kommuner er der kun kommet flere tomme huse til de seneste fem år. Det viser en analyse ifølge Jyllands-Posten, som Nordea har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

”Det er ikke godt for boligmarkedet, for det bliver hurtigt en selvforstærkende negativ spiral. Ubeboede eller tomme boliger skæmmer i bybilledet, og de er ikke ligefrem et lokkemiddel for potentielle købere,” siger Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom og chefanalytiker i Nordea til Jyllands-Posten.

Behov for flere midler

I nogle af kommunerne kan nogle af de tomme huse skyldes flytninger, som ofte betyder, at der i en periode ikke er personer registreret på adressen. Derudover kan huset være godkendt af kommunen som gæstebolig eller flexbolig, hvor ejeren har lov til at bruge boligen som midlertidig fritidsbolig. Det er dog ifølge Nordea langt fra hele forklaringen.

KL er opmærksom på udviklingen og foreslår derfor, at der etableres en sanerings- og renoveringspulje på 3-4 mia. kr., der løber over fx 5-6 år.

”For at skabe mere attraktive landsbyer og landområder i forhold til bosætning skal staten afsætte flere midler til omfattende nedrivning og renovering af tomme og forfaldne boliger. Den pulje som, vi foreslår, skal oprettes, skal bruges på at imødegå det grundlæggende behov for oprydning og tage højde for de mange udtjente boliger, der hele tiden kommer på listen over nedrivningsmodne bygninger. Desuden skal der være midler til at skabe gode byrum efter nedrivningerne,” siger Eske Groes, chefkonsulent i KL’s Teknik- og Miljøkontor.

Han nævner, at en rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut i 2014 har anslået, at der er et nedrivningsbehov på 60.000 boliger til en pris på ca. 100.000 kr. pr. ejendom. Det svarer til, at der er et behov i størrelsesordenen 6 mia. kr. til sanering af udtjente boliger. Til sammenligning er der i 2014 og 2015 kun afsat 275 mio. kr. årligt til forskønnelse og oprydning blandt boliger i de mindre byer og i landdistrikterne de kommende to år.