22. april 2015

Lov om midlertidige boliger er vedtaget

KL glæder sig over den forbedrede fleksibilitet, som en netop vedtaget lovændring sikrer i forhold til indkvartering af flygtninge.

”Lovændringen er et vigtigt bidrag til, at kommunerne bedre kan løse den svære opgave med at sikre midlertidig indkvartering af flygtninge. Den giver os mulighed for at afsøge alle muligheder, både i byerne og på landet.”

Det siger formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Jacob Bundsgaard i en kommentar til, at Folketingets partier med undtagelse af Dansk Folkeparti netop har vedtaget, at landets kommuner får mulighed for hurtigere at skaffe midlertidige boliger til flygtninge.

Lovændringen betyder, at kommunerne får øget mulighed for at give midlertidige dispensationer, så boliger kan indrettes i for eksempel overflødige erhvervsejendomme, tidligere plejehjem og skoler. Normalt tager det lang tid for kommunerne, hvis de vil lave ændringer i lokalplanen. Nu kan kommunerne give en midlertidig dispensation efter en høring på to uger eller derover.

”Kommunerne har helt akut behov for at kunne skaffe midlertidige boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse i Danmark. Der er tale om en helt ekstraordinær situation, som vi er nødt til at løse sammen med kommunerne. Derfor giver vi nu kommunerne mulighed for at skaffe midlertidige boliger til blandt andet syriske flygtninge, så de kan begynde at skabe et liv i Danmark,” siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Brug for en bred vifte af muligheder

I KL glæder man sig over den forbedrede fleksibilitet, som lovændringen vil betyde i forhold til indkvartering af flygtninge.

”Der er tale om en ny og ekstraordinær situation, hvor kommunerne har brug for en bred vifte af muligheder og fleksibilitet for at finde boliger til de mange nye flygtninge. Da der er tale om en akut situation, skal det gerne gå hurtigt, og det har Folketingets vedtagelse af lovændringen imødekommet,” siger Jacob Bundsgaard.

Indsats afhænger af de lokale omstændigheder

Miljøminister Kirsten Brosbøl påpeger, at det er frivilligt for kommunerne, om de ønsker at gøre brug af lovændringen, der kan skaffe midlertidige boliger til de flygtninge, der bliver anvist til kommunerne.  Men i den helt særlige situation skal de have mulighed for at handle hurtigt. Samtidig forventer hun, at kommunerne tager hensyn til både flygtningene og kommunens øvrige borgere, når de beslutter, hvor de midlertidige boliger i kommunen skal placeres.

Hertil siger KL’s udvalgsformand Jacob Bundsgaard, at hvad der er nødvendigt at gøre forskellige steder, vil i høj grad afhænge af de lokale omstændigheder.

”Nogle steder vil man være nødt til at anvende de nye muligheder. Andre steder vil man ikke. Det vil man afveje lokalt, og jeg er overbevist om, at der ikke er nogen kommuner, der vil bruge de nye muligheder, hvis ikke de vurderer, at det er nødvendigt i den konkrete situation,” siger han.

Jacob Bundsgaard tilføjer, at når det gælder de berørte borgere, så er der ingen, der har større interesse i, at de føler sig hørt og involveret end netop de lokalpolitikere, som også skal beslutte, hvordan de løser udfordringerne med at finde egnede boliger til de nye flygtninge.

I den endelige vedtagelse af lovændringen er det kommet med, at der indføres en to ugers høringsfrist, og at en dispensation kun gælder i fem år, hvor det tidligere fremsatte var 10 år. Loven ventes at træde i kraft senest 1. maj.