30. april 2015

Lærernetværk af it-ambassadører fortsætter næste skoleår

Nu kan endnu flere dansk- og matematiklærere blive en del af Lærernetværket for it i folkeskolens fag. Med udgangspunkt i lærernes egen praksis skal netværket arbejde med it-baserede læringsforløb og fungere som lokale it-ambassadører.

Som led i regeringen og KLs indsats for at øge anvendelsen af it i folkeskolen startede sidste år et lærernetværk for it i folkeskolens fag.

Netværket blev startet for at styrke lærernes it-didaktiske kompetencer og øge videndelingen lokalt, kommunalt og nationalt, så lærerne i højere grad bliver rustet til at anvende it i undervisningen.

Efter et arbejdsomt skoleår har deltagerne i lærernetværket produceret omkring 100 gode undervisningsforløb i dansk og matematik, hvor anvendelsen af it er integreret på forskellige måder.

Lærernetværket har blandt andet arbejdet med begreber som målstyret undervisning og it, spilbaseret læring og sociale medier i fagene og delt erfaringer på vidensportalen EMU’en.

På baggrund af de gode erfaringer fra dette skoleår er det nu besluttet at forlænge netværket, så det også inkluderer skoleåret 2015/16. Efter sommerferien vil endnu flere lærere derfor få mulighed for at blive en del af netværket.

”Det er vigtigt, at nogle lærere går forrest med at sætte fokus på lærernes it-didaktiske kompetencer, hvis vi skal nå målet om, at it bliver en integreret del af undervisningen i alle fag. Derfor har vi besluttet, at lærernetværket skal fortsætte, så lærerne i netværket kan blive ved med at skubbe til udviklingen som frontløbere i forhold til at udvikle brugen af it i undervisningen, så det understøtter elevernes læring bedst muligt,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

”Jeg er glad for, at Lærernetværket har bidraget til at gøre lærerne dygtigere til at undervise i dansk og matematik. Det er derfor rigtig godt, at vi har besluttet at fortsætte netværket i yderligere et år. Lærernetværket har bidraget til at sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at lærerne kan anvende it, når de underviser. Derfor er jeg glad for, at de første resultater peger på, at netværket bidrager til at udvikle lærernes forståelse for, hvordan man kan undervise i dansk og matematik til gavn for elevernes læring og motivation, når it bliver brugt rigtigt,” siger Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Lærere, der er interesseret i at være med i it-netværket kan tilmelde sig allerede nu.

Næste skoleår vil de gode erfaringer med it i undervisningen blive delt til endnu flere skoler og kommuner, så netværket bliver aktivt og sætter et mærkbart aftryk i alle dele af landet.

Netværket vil blandt andet have fokus på målstyret undervisning i praksis, nye pædagogiske tendenser som fx det 21 århundredes kompetencer og udvikling af nye metoder for faglig videndeling kollega til kollega.

Som afrunding på dette års arbejde inviterer Lærernetværket for it i folkeskolens fag til en gratis konference torsdag den 7. maj 2015. Udover en række ekspertoplæg vil der også være mulighed for at møde lærernetværkets lærere, tovholdere, fagkoordinatorer m.fl. og få inspiration fra forløb og aktiviteter i det år, der er gået. Konferencen er for lærere, skoleledere og andre, som har interesse for, hvordan it kan bidrage til at understøtte elevernes læring.

Læs mere om konferencen her.

Fakta om lærernetværket

  • Lærernetværket for it i folkeskolens fag er et initiativ i regeringens og KL’s indsats for øget anvendelse af it i folkeskolen. Det er alle landets professionshøjskoler med Professionshøjskolen UCC som fælles projektleder, der samarbejder om at gennemføre aktiviteterne i lærernetværket.
  • Tilmelding til netværket – læs mere her: emu.dk/it-lærernetværket.
  • Undervisningsforløbene, som lærernetværker har udviklet, er tilgængelige på Materialeplatformen, så de kan fungere som inspiration og hjælp til lærere i hele landet, der gerne vil arbejde med it i undervisningen. Læs mere om undervisningsforløbene her.

Læs mere

Læs mere om it i folkeskolen
Læs mere om lærernetværket for it i folkeskolens fag