14. april 2015

Kommuner: Finansiering af klimatilpasning er alt for bureaukratisk

Reglerne for at finansiere klimatilpasning er alt for bureaukratiske og en barriere for at gennemføre klimatilpasning, mener stort flertal af kommunerne i ny Momentum-undersøgelse.

”Det sku' vær' så godt og så' det faktisk skidt”. Den gamle sang om Larsen gør sig desværre også gældende, når det gælder reglerne for finansiering af klimatilpasning. Fra januar 2013 åbnede regeringen, SF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti for, at vandselskaberne kan finansiere eller medfinansiere kommunale klimatilpasningsprojekter for at håndtere de øgede vandmængder. Målet var at sætte turbo på klimatilpasningen, men desværre er reglerne i virkelighedens verden blevet alt for tunge at danse med.

Det melder et stort flertal af kommunerne i en ny undersøgelse fra Momentum blandt de kommunale teknik- og miljøforvaltninger. Her svarer 89 procent, at der er behov for enklere regler for medfinansiering. Og det er en uheldig udvikling, når 93 procent af kommunerne samtidig mener, der er behov for yderligere investeringer i klimatilpasning. Næsten hver fjerde mener endda, at behovet er meget stort.

En af de kommuner, der er stærkt kritisk over for reglerne, er Odense Kommune.

»Hele processen med, at planerne skal godkendes af et statsligt forsyningssekretariat, er alt for bureaukratisk tung. Vi har gennemført et enkelt projekt via medfinansieringsordningen, men det var så bureaukratisk en proces, at vi bagefter blev enige om, at det orker vi ikke igen,« fortæller Charlotte Moosdorf, afdelingschef for Erhverv og Bæredygtighed i Odense Kommune.

Brug for enklere regler

Det Radikale Venstre var med i forliget om indførelsen af medfinansieringsordningen, og miljøordfører Lone Loklindt erkender, at reglerne måske godt kunne have været enklere.

»Der er ingen tvivl om, at de har været lidt komplicerede, men det var jo måden, vi kunne finde penge uden at skulle sætte dem af på finansloven. Derfor lavede vi nogle bindinger, så man ikke bare allevegne kunne hæve taksten for borgerne, da det jo ville svare til at udskrive en skat på vand,« siger Lone Loklindt.

Hun er ikke afvisende over for at lave reglerne enklere, men inden hun beslutter sig, vil hun meget gerne se resultaterne af den planlagte evaluering af ordningen, der ifølge en aftale mellem KL og Finansministeriet skal ske i løbet af 2015.

I medfinansieringsordningen kan vandselskaber frem til den 31. januar 2015 stå for 100 procent af finansieringen af et projekt, men derefter bliver ordningen ændret, så kommunen skal stå for 25 procent af investeringen, hvilket ikke falder i god jord hos kommunerne. En opretholdelse af 100 procent-ordningen vil derfor sammen med kravet om enklere regler være en del af kommunernes indspark i forbindelse med evalueringen, fortæller Jørn Pedersen, formand for KL’s teknik- og miljøudvalg og borgmester i Kolding Kommune.

»Kommunerne bør fortsat have styringen, så pengene kan anvendes effektivt i synergi med veje, anden infrastruktur, boligudvikling, grønne områder og så videre. Men det giver ingen mening, at vandselskaberne ikke fortsat skal have mulighed for at finansiere løsningerne fuldt ud, når det handler om, hvordan vi imødekommer skybrudsproblemerne,« siger Jørn Pedersen.

Lone Loklindt, miljøordfører for de radikale, mener ikke umiddelbart, at der er brug for at fastholde vandselskabernes mulighed for at finansiere klimatilpasningsprojekter 100 procent. Men hun vil gerne afvente konklusionerne fra evalueringen, inden hun fælder den endelige dom.

»Det har jo været en midlertidig foranstaltning til at give kommunerne nogle midler, de ikke havde planlagt med, og som derfor gav nogle muligheder med en meget kort planhorisont. Det er jo heller ikke alle kommuner, der har benyttet sig af medfinansieringsmuligheden, og alligevel har flere kommuner jo gjort noget alligevel, så måske har de fundet en endnu bedre løsning,« siger Lone Loklindt.

Du kan læse mere om de bureaukratiske regler og kommunernes klimatilpasningsindsats her