30. april 2015

KL tilfreds med forlig om vandsektoren

KL er glad for, at der endelig er kommet en politisk aftale i hus om ændringer i vandsektorloven.

Ændringerne giver større økonomisk fleksibilitet for vandselskaberne, hvilket kan fremme vigtige, samfundsmæssige behov som teknologiudvikling, miljø- og klimamål.

”Med aftalen får vi enklere administration, mindre kontrol og en større økonomisk fleksibilitet. Nu kan selskaberne bedre tage højde for deres individuelle forhold og lokale krav fra myndighederne,” siger Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Aftalen blev indgået i går aftes af et bredt politisk flertal i Folketinget. Kun Liberal Alliance står uden for aftalen.

Det fremgår klart af aftalen, at selskaberne har en væsentlig samfundsmæssig og lokal opgave i forhold til miljø, klima og sundhed. Et af de nye tiltag er her, at selskaberne ikke kun skal måles på deres økonomiske effektivitet, men også på deres miljømæssige præstationer.

Et andet væsentligt element i aftalen på dette punkt er fortsat og forbedret mulighed for, at selskaberne kan investere i for eksempel miljø- og klimatiltag inden for deres prisloft. Og det er vigtigt for kommunerne, fremhæver Jørn Pedersen:

”Det er os, der som lokal myndighed og ansvarlig for den overordnede planlægning har brug for at sætte rammer for udviklingen. Vi skal kunne sige til vandselskaberne, at de skal påtage sig en opgave til gavn for grundvandsbeskyttelsen eller et klimatilpasningsprojekt, uden at det bliver en uoverkommelig økonomisk belastning for selskabet.”

Jørn Pedersen er godt tilfreds med, at det i aftalen er præciseret, at det er kommunerne, der har myndighedsansvaret og det overordnede planlægningsansvar for vand- og spildevandsforsyningen. Men KL havde dog gerne set, at den nye aftale havde givet kommunerne endnu bedre mulighed for at forpligte selskaberne til at bidrage til opfyldelse af lokale miljø- og klimamål.

”En årlig drøftelse med selskabet for at sikre sammenhæng mellem selskabets aktiviteter og kommunens planlægning er ikke et stærkt nok redskab de steder, hvor der ikke er enighed. Vi så i stedet gerne, at den årlige drøftelse blev fulgt op af en mere formel kommunal godkendelse af selskabets overordnede tids- og investeringsplan. Det vil vi gerne bringe ind i den videre debat om implementeringen af den nye aftale,” afslutter Jørn Pedersen.

YDERLIGERE MATERIALE