08. april 2015

KL’s høringsvar i forbindelse med Danmark uden Affald II – udkast til Strategi for affaldsforebyggelse

Regeringen har fremlagt udkast til en ny affaldsforebyggelsesstrategi, hvor der lægges op til et øget fokus på omstillingen i de danske virksomheder og involvering af borgerne. KL lægger derfor op til dialog om kommunernes nuværende og fremtidige rolle i denne indsats.

KL stiller sig positiv overfor Strategien hovedformål. Affaldsforebyggelsesindsatsen er en central samfundsudfordring,  og sammenkædes med den øgede indsats for mere genanvendelse, som kommer af Strategiens første del.

Kl mener dog at udkastet til affaldsforebyggelsesstrategien bevæger sig på et overordnet niveau og mangler at hæfte de mange nye indsatser op på konkret lovgivning. Ligeledes er det svært at få øje på hvad Regeringen mener kommunerne mandat i denne sammenhæng bør være i fremtiden, som den ansvarlig myndighed for affaldshåndteringen. Her bør der derfor ses på skabe synergi mellem kommunernes kendskab til lokale virksomheder, og deres i forvejen store engagement og sammenspil med borgerne.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL høringssvar - Danmark uden Affald 2 - Udkast til Strategi for Affaldsforebyggelse