14. april 2015

KL: Overenskomstresultater peger fremad

I en ny pjece samler KL op på overenskomstforhandlingerne i 2015 og præsenterer de overordnede linjer og elementer i overenskomstfornyelserne.

KL’s målsætninger for overenskomstforhandlingerne i 2015 var:

  • Effektiv anvendelse af ressourcerne og fokus på kerneopgaven til gavn for borgerne
  • Gode rammer for moderne ledelse
  • Enkel administration og ledelsesmæssigt overblik
  • Konstruktiv, lokal dialog og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

KL nåede et pænt stykke vej ved forhandlingerne. Der er opnået resultater, som på en række måder lever op til målsætningerne.

“Alt i alt styrker overenskomstfornyelserne arbejdet med at skabe mere enkle rammer, der understøtter en klar ledelseslinje, med plads til dialog og samarbejde,” lyder det fra Michael Ziegler og Steen Christiansen, formand og næstformand for KL’s Løn- og Personaleudvalg i pjecen.

Læs hele informationspjecen ”Velfærd i forandring – Resultaterne fra KL’s overenskomstforhandlinger i 2015” her.