10. april 2015

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

Et stort mindretal af de danske skolebørn trives ikke fysisk og mentalt. Det viser den seneste Skolebørnsundersøgelse. KL inviterer til fælles handling på området.

De fleste 11- til 15-årige skolebørn har det godt. Men et stort mindretal trives ikke fysisk eller mentalt. Sådan lyder konklusionen i Skolebørnsundersøgelsen 2014 fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

”For eksempel oplever flere hyppigt at være kede af det og nervøse, at have en lav livstilfredshed, ligesom flere har en negativ kropsopfattelse. Fra et folkesundhedsperspektiv er det også bekymrende, at der stadig er mange unge, som ryger, og mange som ikke er særligt fysisk aktive, og ikke spiser tilstrækkeligt frugt og grønt," siger Mette Rasmussen, forsker og projektleder på Skolebørnsundersøgelsen 2014.

Flere er blevet fysisk aktive

Skolebørnsundersøgelsen 2014 viser også positive ændringer og tendenser. I forhold til seneste undersøgelse er flere børn blevet mere fysisk aktive. Der er færre, der ryger og drikker alkohol, og samtidig er andelen af overvægtige børn stagneret.

"Det er dog vigtigt at understrege, at selvom vi flere steder ser positive udviklinger, så er det vigtigt, at vi forholder os til de stadigt for høje niveauer," siger Mette Rasmussen.

Fællesskaberne skal styrkes

Hos KL er man helt opmærksom på problematikken.

”Men det er positivt, at de fleste skolebørn har det godt. For børns sundhed og trivsel er en forudsætning for, at de også kan lære og opbygge relationer til andre. Der er behov for, at vi i fællesskab bliver klogere på de udfordringer og den kompleksitet, nutidens børn og unge oplever i deres hverdag, og at vi handler på det. Vi skal blandet andet styrke fællesskaberne og have et tydeligt blik for de elever, der ikke trives. Her er jeg fx overbevist om, at den mere varierede skoledag, børnene får med skolereformen, giver bedre vilkår for at øge trivsel og motivation,” siger formanden for KL’s politiske udvalg om børn og kultur Anna Mee Allerslev:

”KL har inviteret politikere, forældre, civilsamfundet, forvaltninger, institutioner m.fl. til debat og fælles handling på børne- og ungeområdet. Vi har alle et ansvar. Vi skal  i fællesskab finde ud af, hvordan vi kan øge børn og unges trivsel, sundhed og glæde ved at lære,” siger hun.

Skolebørnsundersøgelsen gennemføres hvert fjerde år og beskriver danske skolebørns helbred, trivsel og sundhedsadfærd. Undersøgelsen bunder i data fra 4.500 elever på 5., 7. og 9. klassetrin på skoler overalt i landet.

Læs KL's debatinvitationen her. KL holder bl.a. et Sundhedsspot om børns sundhed, læring og trivsel den 22. april 2015.