30. april 2015

KL: Interessant udmelding om byggesagsbehandling

Virksomhedernes tekniske byggesagsbehandling skal nu håndteres af virksomhederne selv frem for af kommunerne, hvis det står til regeringen. KL ser frem til at høre nærmere om regeringens planer.

”Vi har lyttet til jer i forhold til alt det her med byggesagsbehandlingen. I har sagt, at det er for indviklet. Derfor foreslår vi nu, at vi flytter den tekniske byggesagsbehandling fra kommuner og ud til virksomhederne.”

”Baggrunden for det er, at det ofte går for langsomt med den tekniske byggesagsbehandling, og nye tekniske løsninger kan blive godkendt i en kommune og ikke i en anden. Det kan være en stopklods for nye ideer. Derfor fjerner vi det nu, for der skal nemlig ikke være stopklodser i Danmark.”

Sådan lød ordene fra statsminister Helle Thorning-Schmidt, da hun torsdag talte ved Dansk Byggeris årsmøde.

KL er tilfreds med, at regeringen dermed tilsyneladende har forkastet idéen om at centralisere den tekniske byggesagsbehandling, som den oprindelig havde lagt op til. Og KL ser nu frem til i stedet at høre nærmere om regeringens planer med at flytte den tekniske byggesagsbehandling.

”Præcis som regeringen, er vi i kommunerne meget optagede af at skabe de bedst mulige betingelser for erhvervslivet og lette virksomhedernes arbejdsgange så meget som muligt. Så det bliver interessant at høre nærmere om regeringens planer, og vi forventer os naturligvis, at vi bliver involveret i arbejdet,” siger Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Regeringens ambition om at lette byggesagsbehandlingen falder i god tråd med den udvikling, der er i gang på området.

”Der er netop nu en udvikling i gang omkring øget standardisering af byggesagsbehandling i kommunerne, bl.a. som følge af det fælles digitale ansøgersystem Byg & Miljø. Derudover har vi i kommunerne jo også en aftale med regeringen om, at sagsbehandlingstiden på bl.a. byggesager skal reduceres med en tredjedel. Så arbejdet med at smidiggøre sagsbehandlingen er allerede rigtig godt på vej,” siger Jørn Pedersen.