23. april 2015

Justerede procedurer for helikopterrundflyvning

På baggrund af erfaringer fra helikopterrundflyvningerne i 2014 er procedurerne blevet justeret og præciseret, som det fremgår af vedlagte reguleringsgrundlag, som hermed sendes til jeres orientering.

I 2014 er Miljø og Luftfartslovgivningen blevet gennemgået, og der blev forsøgsvist indgået aftale om, hvordan området fremover håndteres hos henholdsvis luftfartsmyndighed (Trafikstyrelsen) og miljømyndighed (kommunen).
Samarbejdsaftalen indbefatter, at anmeldelse af rundflyvningsarrangementer freomver finder sted, således at kommunerne sikres en mulighed for at vurdere aktiviteten, inden flyvningen afvikles.
Blanketten hentes på Trafikstyrelsens hjemmeside, www.trafikstyrelsen.dk, under luftfart - blanketter - flyveoperationer og "Anmeldelse af helikopterrundflyvning fra selvvalgt helikopterflyveplads".
Hensigten med den nye formular er, at alle informationer fra operatører, kommuner og Trafikstyrelsen om et givent arrangement samles i ét dokument - dog med mulighed for at tilknytte (kort)bilag.
Selve anmeldelsesproceduren er ændret således, at anmeldelse af og øvrig kommunikation omkring rundflyvningsarrangementer skal finde sted direkte mellem AOC-holderens flyvechef (eller dennes stedfortræder) og Trafikstyrelsen.
Derudover er kommunernes mulighed for at stille krav i forbindelse med flyvningen blevet præciseret i dokumentet "Reguleringsgrundlag og aftale om proces ved helikopterrundflyvning fra midlertidige pladser".

YDERLIGERE MATERIALE

  • Brev til AOC-holdere vedr. ny formular 2015

  • Reguleringsgrundlag og aftale om proces - feb 2015 - (TS)