13. april 2015

Informationspjece om O.15-resultaterne

KL har udsendt pjecen ”Velfærd i forandring – Resultaterne fra KL’s overenskomstforhandlinger i 2015”.

KL’s målsætninger for forhandlingerne var:

  • Effektiv anvendelse af ressourcerne og fokus på kerneopgaven til gavn for borgerne
  • Gode rammer for moderne ledelse
  • Enkel administration og ledelsesmæssigt overblik
  • Konstruktiv, lokal dialog og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

KL nåede et pænt stykke vej ved forhandlingerne. Der er opnået resultater, som på en række måder, lever op til målsætningerne. Alt i alt styrker overenskomstfornyelserne arbejdet med at skabe mere enkle rammer, der understøtter en klar ledelseslinje, med plads til dialog og samarbejde.

Med informationspjecen præsenterer KL de overordnede linjer og elementer i overenskomstfornyelserne O.15.

YDERLIGERE MATERIALE